Opublikowano

Dofinansowanie szkoleń przez Urzędy Pracy

Jak uzyskać dofinansowanie szkoleń przez Urząd Pracy

Finansowanie szkoleń ze środków urzędu pracy

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.14/00099/2015 na liście Mazowieckiego Urzędu Pracy.

Wszystkich zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji zawodowych informujemy o możliwości sfinansowania oferowanych przez nas szkoleń stacjonarnych i/lub e-learningowych przez Urzędy Pracy.

Kto może skorzystać

O sfinansowanie szkolenia w trybie indywidualnym może ubiegać się osoba:

  • bezrobotna lub
  • poszukująca pracy lub
  • pracownik bądź osoba wykonująca inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, zainteresowana pomocą w rozwoju zawodowym w wieku 45 lat i powyżej, zarejestrowana w Urzędzie Pracy.

Jak załatwić dofinansowanie

Osoby zainteresowanie sfinansowaniem szkoleń przez Urząd Pracy powinny zgłaszać się do Centrum Aktywizacji Zawodowej swojego Urzędu Pracy, gdzie mogą zgłosić chęć udziału w organizowanych przez Symen.pl szkoleniach oraz otrzymać skierowanie na te szkolenia.

Szczegółowe informacje dot. zasad ubiegania się o sfinansowanie szkoleń oraz odpowiednie wnioski znajdą Państwo na stronie Mazowieckiego Urzędu Pracy: Szkolenia w trybie indywidualnym

W innych Urzędach Pracy zasady i procedura ubiegania się o sfinansowanie szkoleń mogą być podobne  – by je poznać, wejdź na stronę internetową swojego Urzędu Pracy lub odwiedź go osobiście.

 Które szkolenia mogą być dofinansowane

Prawie wszystkie z naszej oferty. W sprawie szczegółów skontaktuj się z naszym biurem.