Opublikowano

Jak badać trendy rynku nieruchomości – darmowy podcast

O zmienności na rynku nieruchomości – darmowy podcast

Z GÓRY PRZEPRASZAMY ZA USTERKI DŹWIĘKU, ALE… w czasie nagrania zepsuł się mikroport. Niemniej jednak uznaliśmy, że treść jest wartościowa, więc posłuchaj… jeśli wytrzymasz to denerwujące echo ? Pierwszy, drugi i trzeci odcinek z cyklu audycji w których Tomasz Lebiedź i Tomasz Kotrasiński rozmawiają o zmiennej sytuacji na rynku nieruchomości. Warto poznać zasady statystyki oraz to, dlaczego raz jest hossa a raz bessa…