Kategoria Nieruchomości

 • Jak zarabiać na nieruchomościach gruntowych (działkach i domach) - kurs online

  • Jak zarabiać na nieruchomościach gruntowych (działkach i domach) – kurs online - 169,00 

  Zarabianie na gruntach, czyli kupowanie, "ulepszanie" i sprzedawanie działek i budynków daje doskonałe dochody, ale wymaga również największej wiedzy w zakresie obrotu nieruchomościami, ponieważ nie jest to tak proste jak w przypadku mieszkań. I właśnie dlatego, że jest trudniejsze, to daje lepsze i "spokojniejszy" dochód 😉 Bo obrót gruntami i domami - to wisienka na torcie obrotu nieruchomościami 😉

  Podejrzyj kurs - 1 lekcje Preview)

 • Telemarketing dla pośredników nieruchomości - kurs online

  • Telemarketing w agencji nieruchomości - kurs online - 123,00 

  Pozyskiwanie nowych klientów jest bardzo ważne w pracy agencji nieruchomości. Zdobywanie nowych ofert nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem często wymaga nawiązania pierwszego kontaktu i to nawiązania tego kontaktu poprzez telefon. Niestety, na tym etapie wielu agentów nieruchomości napotyka liczne bariery: własny stres, niechętne nastawienie osób do których dzwonią, odrzucanie propozycji spotkania itp. Po tym kursie będziesz wiedzieć jak przełamać te oraz inne bariery, dzięki czemu zwiększy się ilość przyjmowanych przez ciebie ofert nieruchomości, a to znaczy, że zwiększysz swoje dochody.

 • Umowy najmu nieruchomości - kurs online

  9 Lekcjew ,
  • Umowy najmu nieruchomości - kurs online - 148,12 
  Umowy najmu mieszkań

  Umowy najmu nieruchomości.

  Najem zwykły, okazjonalny i komercyjny

  W ramach kursu omawiamy:

  • obowiązki wynajmującego i najemcy,
  • możliwe sposoby wypowiedzenia umów najmu,
  • problemy właściciel i zarządców lokali i galerii handlowych
  • klauzule specjalne w umowach,
  • możliwe sposoby wypowiedzenia umów najmu,
  • kłopoty z najemcami i jak można je rozwiązać,
  • najem zwykły,
  • najem okazjonalny i komercyjny,
  • problemy właścicieli oraz zarządców lokali i galerii handlowych.

  1. Umowy najmu w świetle prawa:

  Forma umowy,
  Właściwe określenie stron umowy i sprawdzenie prawa wynajmującego do wynajęcia nieruchomości (dokumenty do sprawdzenia),
  Umowy na czas oznaczony i nieoznaczony (wady i zalety),
  Prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy,
  Okresy płatności czynszu,
  Sposoby Rozliczania koszów za media (energia, woda, ogrzewanie, śmieci, ochrona itd.),
  Okresy i powody wypowiedzenia najmu przez strony umowy,
  Ubezpieczenie nieruchomości i mienia najemcy,
  Kaucje płatność i rozliczenie po zakończeniu najmu,
  Protokoły zdawczo-odbiorcze.

  2. Negocjacje warunków umowy najmu - na co zwrócić szczególną uwagę:

  Ustalenie hierarchii problemów do negocjacji,
  Określenie spraw pierwszorzędnych,
  Określenie spraw drugorzędnych,
  Atuty znanej marki najemcy,
  Zastrzeżenie poufności rokowań,
  Organizacyjno techniczne aspekty negocjacji:
  Określenie powierzchni użytkowej, pomocniczej, wspólnej,
  Ustalenie aranżacji powierzchni pod potrzeby najemcy i sposobu jej rozliczenia,
  Ustalenie miejsc na reklamę najemcy,
  Wspólne fundusze reklamowe.
  Klauzule określające cel i sposób korzystania z wynajętej nieruchomości,
  Klauzule wyłączające (konkurencję),
  Klauzule zezwalające zarządcy/właścicielowi zapewnienie bezpieczeństwa techniczno-użytkowego budynku,
  Klauzule wykluczające samowolną zmianę sposobu użytkowania nieruchomości.


  3. Przepisy bezwzględnie obowiązujące, ograniczające możliwości swobodnego ułożenia praw i obowiązków stron umowy najmu, w odniesieniu do:

  Umowy najmu lokalu użytkowego,
  Umowy zawartej na czas oznaczony,
  Umowy zawartej na czas nieoznaczony.

  4. Dodatkowe klauzule umowne pozostające w związku ze stosunkiem najmu lokalu użytkowego:

  Zastrzeżenie wyłączności,
  Klauzule poufności,
  Przeznaczenie lokalu, określenie zasad korzystania z lokalu,
  Prawo podnajmu lub oddania lokalu do bezpłatnego używania osobie trzeciej.

 • Umowa przedwstępna w obrocie nieruchomościami - kurs online

  8 Lekcjew ,
  • Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości - kurs online - 149,00 
  Umowa przedwstępna

  Błędy w umowie przedwstępnej mogą być kosztowniejsze niż w umowie sprzedaży nieruchomości. Co więcej, do jej sporządzenia potrzebna jest nie tylko wiedza prawna ale także znajomość praktyki sprzedaży nieruchomości, ponieważ życie i zachowania klientów mogą być źródłem wielu zaskoczeń.

  Podejrzyj kurs - 1 lekcje Preview)

 • O pułapkach obrotu gruntami - kurs online

  16 Lekcjew ,
  • O pułapkach obrotu gruntami - kurs online - 146,00 
  Prawo obrotu gruntami

  Kupowanie i sprzedawanie działek wymaga największej wiedzy w zakresie obrotu gruntami. A to dlatego, że skoro na działce jeszcze nic nie postawiono, to należy dogłębnie zbadać co tak naprawdę tam można zbudować oraz co się kryje, nawet czasami wręcz dosłownie,  pod ziemią. W tym przypadku nie wystarczy zwykła znajomość kodeksu cywilnego. Należy znać wiele ustaw[...]

  Podejrzyj kurs - 1 lekcje Preview)

 • Podatki w nieruchomościach - kurs online

  6 Lekcjew ,
  • Podatki w obrocie nieruchomościami - kurs online - 98,00 
  Racjonalne podatki w nieruchomościach

  Nic nigdy nie jest oczywiste - jeśli nie znasz prawa. Poznaj zasady i płać mniej.

 • Umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - kurs online

  17 Lekcjew ,
  • Umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - kurs online - 129,00 
  Kurs dobra umowa o pośrednistwo w obrocie nieruchomościami szkolenie online lebiedź

  Umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami powinna gwarantować pośrednikowi pewność otrzymania wynagrodzenia za wykonana pracę oraz powinna spełniać ustawowe wymogi poszanowania praw konsumenta. Z tego szkolenia dowiesz się jak to zrobić.

 • Jak reklamować się w Internecie - kurs online

  • Jak reklamować się w Internecie - kurs online - 104,39 
  Jak reklamowac sie w internecie

  Jak reklamować się w Internecie czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o stronach internetowych i skutecznym marketingu, aby zdystansować konkurencję.

  Podejrzyj kurs - 1 lekcje Preview)

 • Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości - kurs online

  11 Lekcjew ,
  • Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości - kurs online - 113,62 
  Sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości

  Jak zweryfikować prawdziwość danych zawartych w dokumentach nieruchomości? Jeśli uważasz, że wystarczy sprawdzić Księgę Wieczystą, to JESTEŚ W WIELKIM BŁĘDZIE (!), ponieważ księga wieczysta to tak naprawdę "zbiór podań i legend na temat przeszłego stanu nieruchomości". A jeśli w to nie wierzysz, to lepiej skorzystaj z tego kursu, zanim przeprowadzisz transakcję bazującą na twej dotychczasowej wierze w nieomylność ksiąg wieczystych i w błędnie pojmowana wiarę w rękojmię dawaną przez te księgi.

  Podejrzyj kurs - 1 lekcje Preview)

 • Jak przekonać sprzedających do udzielenia wyłączności - kurs online

  • Jak przekonać sprzedających do udzielenia wyłączności - kurs online - 115,00 
  jak uzyskać wyłączność w posrednictwie obrotu nieruchomościami

  Sprzedający boją się udzielania wyłączności. Jak ich przekonać? Jakich ofert nie przyjmować? Jakie są ryzyka dla biura obrotu nieruchomościami? Czy praca na wyłączność się naprawdę opłaca? Szkolenie oparte na kilkunastoletnim doświadczeniu…