Opublikowano

Kaucja w najmie nieruchomości – dlaczego jest ważna

Wynajem nieruchomości to sposób na zarabianie, ale także… sposób na kłopoty.

Zmorą wynajmujących są najemcy którzy nie płacą czynszu. A jak można pozbyć się złego najemcy? Niestety nie jest to proste. Ustawa o ochronie praw lokatorów daje najemcom wiele praw. Interesy wynajmującego są mniej chronione niż interesy najemcy. Nawet najem okazjonalny nie gwarantuje, że lokator wyprowadzi się bez stwarzania problemów.

Jak zatem wybrać najemcę? Na co zwrócić szczególną uwagę? Obejrzyj ten wywiad.

 

ZAPAMIĘTAJ:

  • kaucja to „papierek lakmusowy”,
  • dowiedz się skąd najemca będzie mieć pieniądze na czynsz,
  • wybieraj roztropnie i nie odrzucaj najemcy tylko dlatego, że ma psa lub kota (z filmu dowiesz się dlaczego   )
  • nie zezwalaj na opóźnienia w płatności czynszu,
  • umowa na czas nieokreślony może być lepsza niż umowa na czas określony,
  • najem okazjonalny – warto, ale… nie jest to lekarstwo na całe zło świata,
  • przestrzegaj prawa.

Chcesz wiedzieć więcej – zobacz:

Prawo w obrocie nieruchomościami - kurs online

Prawo w obrocie nieruchomościami – kurs online

67 lekcji (4 lekcje demo 😉 ) Bądź mądry przed szkodą 😉 📌Ustalanie warunków sprzedaży nieruchomości. 📌Umowy najmu nieruchomości. 📌Pułapki obrotu nieruchomościami gruntowymi. 📌Dziedziczenie nieruchomości (konsekwencje). 📌Weryfikacja stanu prawnego i badanie obciążeń nieruchomości. 📌Podatki związane z posiadaniem i obrotem nieruchomościami. 📌Zobaczysz też relacje z Webinarów o procedurze dzielenia działek budowlanych i o uzyskiwaniu dobrych warunków zabudowy. W nieruchomościach jesteśmy od 1989 i w tym kursie dzielimy się doświadczeniami zdobytymi w ciągu tych lat. W kursie, na podstawie doświadczeń pośrednika, inwestora i notariusza omawiamy prawo na przykładach sytuacji, które wydarzyły się w życiu (case study). Poznasz prawo i jego praktyczne zastosowanie w obrocie nieruchomościami. Pokazujemy też to, czego nie wyczytasz wprost z tekstów ustaw i rozporządzeń. Skorzystaj, a życie raczej nie spłata Ci przykrej (prawnej) niespodzianki  🙂 Kurs przeznacony jest dla: Pośredników w obrocie nieruchomościami Inwestorów ...
Zobacz dokładny opis i lekcję demo >>>

Więcej audycji o nieruchomościach znajdziesz na naszym blogu

Dla Przypomnienia:

Kodeks Cywilny

Art. 673. Terminy i sposób wypowiedzenia najmu

§ 1. Jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych.

**** zwracam uwagę: „mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych.” (szczególnie ważne -> „z zachowaniem terminów umownych”) ****

§ 2. Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące: gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na trzy dni naprzód; gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód.
§ 3. Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie.

==============

Ustawa o ochronie praw lokatorów:

Art. 11.
1. Jeżeli lokator jest uprawniony do odpłatnego używania lokalu, wypowiedzenie przez właściciela stosunku prawnego może nastąpić tylko z przyczyn określonych w ust. 2–5, art. 21 ust. 4–4b i 5 oraz art. 21a. Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia.

2. Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator
1) pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub
2) jest w zwłoce z zapłatą czynszu, innych opłat za używanie lokalu lub opłat niezależnych od właściciela pobieranych przez właściciela tylko w przypadkach, gdy lokator nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług, co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub
3) wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela, lub
4) używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 4.

3. Właściciel lokalu może wypowiedzieć stosunek najmu z zachowaniem:
1) sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, z powodu niezamieszkiwania najemcy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy;
2) miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego.

4. Nie później niż na pół roku naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, o ile zamierza zamieszkać w należącym do niego lokalu, jeżeli lokatorowi przysługuje tytuł do lokalu, w którym może zamieszkać w warunkach takich, jakby otrzymał lokal zamienny, lub jeżeli właściciel dostarczy mu lokal zamienny. W lokalu zamiennym wysokość czynszu i opłat, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, musi uwzględniać stosunek powierzchni i wyposażenia lokalu zamiennego do lokalu zwalnianego.

5. Nie później niż na 3 lata naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny lokatorowi, o ile zamierza zamieszkać w należącym do niego lokalu, a nie dostarcza mu lokalu zamiennego i lokatorowi nie przysługuje prawo do lokalu, o którym mowa w ust. 4.

Atr 21 i 21a dotyczą zasobu gminy i dlatego ich nie cytuję.

close