Opublikowano:

Kursy nieruchomości – kurs pośrednika nieruchomości (76 godz.)

Kursy nieruchomości – kurs pośrednika nieruchomości

opis_urzad_pracy
Dofinansowanie z urzędu pracy

Uwaga: możliwość finansowania przez Urząd Pracy

Jeśli chcesz z sukcesem pracować i zarabiać w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami, potrzebna ci będzie specjalistyczna wiedza co najmniej z dwóch podstawowych zakresów: prawa w nieruchomościach oraz zasad pracy np. marketingu nieruchomości, reklamy, pracy z trudnymi klientami sprzedającymi lub kupującymi nieruchomości. Kurs obejmuje 76 godzin edukacyjnych, cena 590 PLN, dowolne terminy rozpoczęcia, miejsce nauki – cała Polska, dobrowolny egzamin – w Warszawie (lub na miejscu). W sprawie ustalenia szczegółów skontaktuj się z nami.

praktyki dla agentów nieruchoomości, praktyki dla pośredników w obrocie nieruchomościami
Ukończenie szkoleń prezentujących praktykę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zapewni sukces zawodowy.

 

Informacje ogólne o kursie na pośrednika nieruchomości

Co daje ukończenie kursu pośrednika w obrocie nieruchomościami

W ramach kursu poznasz prawo związane z obrotem nieruchomościami, sposoby skutecznej reklamy i marketingu, podstawy wiedzy o psychologii pracy ze sprzedającymi i kupującymi nieruchomości oraz nauczysz się,  jak przygotować mieszkanie lub dom do dobrej sprzedaży. Słowem – dowiesz się wszystkiego co potrzebne, aby osiągnąć sukces w zawodzie pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Dofinansowanie

Kurs może zostać dofinansowany (nawet w 100%) z funduszy Urzędu Pracy.

Kto może zostać pośrednikiem w obrocie nieruchomościami

Od 1 stycznia 2014 nie istnieje system licencjonowania pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Zamawianie i cena kursu pośrednika nieruchomości

W celu zamówienia kursu należy skontaktować się z naszym biurem, lub przejść na tę stronę z kursem pośrednika >>> Dzięki temu otrzymasz swoją indywidualną ścieżkę nauki, a cena szkolenia 76 godz. edukacyjnych* dla 1 osoby wynosi tylko 590 PLN brutto i jest znacząco niższa niż w przypadku zmawiania pojedynczych szkoleń (1130,86 PLN).

Co jest wymagane by zostać pośrednikiem

Pośrednictwo nieruchomości polega głównie na kojarzeniu stron transakcji, ale…  wymaga również posiadania wiedzy o tym, co może być przedmiotem obrotu (prawo) oraz umiejętności atrakcyjnego zaprezentowanie tego przedmiotu (marketing, fotografia reklamowa). A ponieważ transakcje prowadzone przez pośredników dotyczą najważniejszych składników majątku – niezbędna jest także wiedza o psychologii obsługi klientów (negocjacje i mediacje). W 2013 Sejm R.P. uchwalił ustawę deregulacyjną, która znosząc  licencje zawodowe na pośrednictwo nieruchomości przy okazji „zniosła” system szkolenia zawodowego oparty na studiach podyplomowych i praktykach zawodowych. W związku z tym, my jako jedna z największych (jeśli nie największa) w Polsce firma zajmująca się od lat szkoleniem pośredników,  uruchomiliśmy systemy kształcenia pozwalające zdobyć odpowiednią wiedzę i praktykę w zawodzie pośrednika w obrocie nieruchomościami. Prowadzone przez nas szkolenia e-learningowe dla pośredników nieruchomości, które wchodzą w skład kursu na pośrednika nieruchomości (76 godzin edukacyjnych), były zatwierdzone przez Ministerstwa Infrastruktury oraz wpisane na ministerialną listę szkoleń zawodowych w czasach jej istnienia i obowiązywania.

Potwierdzanie kompetencji uzyskanych w trakcie szkoleń dla agentów nieruchomości:

Po ukończeniu kursu otrzymujesz dyplom certyfikowanego pośrednika-brokera/agenta nieruchomości. Kurs finansowany przez Urzędy Pracy kończy się egzaminem. Egzamin składa się z wielu pytań testowych z odpowiedziami w opcjach wielokrotnego wyboru i ma ograniczony czas na udzielenie odpowiedzi.

 

Organizacja Kursu

Kurs zorganizowany jest w formie blended learning, czyli część zajęć odbywa się formie e-learningu, a część w formie konsultacji z trenerem.

Kurs odbywa się na platformie e-learningowej eszkolenia24.pl, a więc uczestnictwo w kursie wymaga założenia konta na platformie.

Czas dostępu do kursu wynosi 60 dni roboczych (możliwe jest przedłużenie dostępu, jeśli uczestnik wyrazi wcześniej taką potrzebę).

Tematy szkoleniowe objęte kursem
 1.  Prawo w nieruchomościach:
  1. Weryfikacja stanów prawnych nieruchomości
  2. Umowy przedwstępne w obrocie nieruchomościami
  3. Umowy najmu
   1. najem zwykły
   2. najem okazjonalny
   3. najem komercyjny
  4. Dziedziczenie nieruchomości
  5. Odpowiedzialność nabywcy za długi sprzedającego nieruchomość
  6. Pułapki obrotu gruntami
 2. Organizacja pracy agencji nieruchomości
  1. Umowy o pośrednictwo chroniące interes biura obrotu nieruchomościami
  2. Selekcja, rekrutacja i wdrażanie do pracy agentów nieruchomości
 3. Marketing i reklama
  1. Fotografia reklamowa nieruchomości
  2. Właściwa prezentacja nieruchomości klientom popytowym
 4. Psychologia obsługi klientów agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
  1. Jak rozpoznać typ osobowości klienta
  2. Jak wykorzystać wiedzę o typie osobowości klienta
  3. Kiedy negocjować, a kiedy mediować
  4. Jak poradzić sobie z trudnymi (konfliktowymi) klientami
Trenerzy

Ewa Winiczenko, Filip Szczepański, Marek Węglarski, Dorota Salamon, Tomasz Lebiedź

 

Szczegółowy spis treści kursu dla pośredników w obrocie nieruchomościami:
 Prawo w nieruchomościach (40 godz. edukacyjnych)

Link do szkolenia (pierwsze pięć działów): „Podstawy prawa dla pośredników nieruchomości

1 Weryfikacja dokumentów nieruchomości i sprzedającego

Ustawa o notariacie
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
Ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (zmiany obowiązujące od 20 lutego 2011)
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Rozporządzenie o ewidencji gruntów i budynków
Ufaj i kontroluj
Co zawiera akt notarialny cz. 1
Co zawiera akt notarialny cz. 2
Tryb zawierania umowy dokumentowanej aktem notarialnym
Opisy z ksiąg wieczystych
Komentarz do zmian w hipotekach obowiązujących od 20 lutego 2011
Akt Własności Ziemi
Zaświadczenie ze spółdzielni
Ewidencja Gruntów
Mapy, drogi wewnętrzne, przejęcia terenów…
Reprezentacja cz. 1
Reprezentacja cz. 2 (pełnomocnicy)
Legalność budowli
Świadectwa charakterystyki energetycznej
Inne dokumenty
Meldunki i… nie wpadaj w paranoję

2 Spadki

W XXI wieku przepisy spadkowe umieszczone w dziale czwartym kodeksu cywilnego zmieniały się wielokrotnie. Dla potrzeb określenia, kto dziedziczy, ważna jest znajomość przepisów obowiązujących w dniu śmierci spadkodawcy. Dlatego też, poniżej, zamieszczamy trzy wersje działu czwartego kodeksu cywilnego. Z uwagi na długi okres, jaki upłynął od poprzedniej zmiany, uznaliśmy te trzy wersje za wystarczające dla potrzeb tego szkolenia. Dodatkowo, zamieszczamy wyrok Sądu wyjaśniający sprawę „Darowizny a spadek” oraz słownik pojęć podstawowych i krótkie zestawienie kolejności dziedziczenia ustawowego obowiązujące od października 2011.

Spadki – słownik pojęć podstawowych
Kodeks cywilny, spadki, wersja do czerwca 2009
Kodeks cywilny, spadki, wersja od czerwca 2009 do października 2011
Kodeks cywilny, spadki, wersja od października 2011
Darowizna a Spadek – wyrok Sądu
Zmarły, uznany za zmarłego, zaginiony
Procedury przeprowadzania spadku
Formy testamentów
Odziedziczyć długi?
Dziedziczenie ustawowe cz. 1
Dziedziczenie ustawowe cz. 2
Niepewne stany prawne
Dziedziczenie testamentowe cz. 1
Dziedziczenie testamentowe cz. 2
Umowy dotyczące spadkobrania
Dziedziczenie transgraniczne
Dział spadku

3 Odpowiedzialność nabywcy za długi Sprzedawcy

Czego nie wyczytamy z księgi wieczystej?
Co to jest Dług?
Sprawy w toku, postępowanie zabezpieczające…
Prawo odkupu, prawo pierwokupu
Śluby i rozwody
Ślub a nabycie własności za pomocą AWZ – wyrok Sądu Najwyższego
Hipoteki, hipoteki…
…hipoteki i służebności…
Egzekucje…
Upadłości i skarga pauliańska

4 Przygotowanie do sprzedaży, umowy przedwstępne

Umowa przedwstępna to zupełnie inna umowa niż umowa przeniesienia własności. Mało tego. Umowa przedwstępna może rodzić większe konsekwencje niż umowa ostateczna. Wszak w jej ramach zaciągane są liczne zobowiązania, powstają uzależnienia od zdarzeń przyszłych i niepewnych, a nieostre zapisy powstałe, „bo przecież ufamy sobie”, dają wielkie pole do oszustwa, itd. itp.

Uwaga: nagrania pochodzą z zajęć stacjonarnych dlatego tez czasami słychać dźwięki tła.

Wyciąg z przepisów k.c. i k.p.c.
Wyciąg z wyroku Sądu Najwyższego z 8 lutego 2008
Uchwała S.N. z uzasadnieniem – nieruchomość sprzedano osobie trzeciej w czasie trwania umowy przedwstępnej
Sprawa zakończona wyrokiem Sądu Najwyższego
Po co i czy słusznie zawiera się umowę przedwstępną
Moment zawarcia umowy
Zaciąganie zobowiązań za to, że osoby trzecie coś zrobią (lub czegoś nie zrobią)
Ujawnianie roszczeń w księdze wieczystej
Umowy nieważne z powodu wadliwej reprezentacji
Udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw. Przekraczanie pełnomocnictwa.
Treść umowy przedwstępnej
Wyznaczanie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej
Wyznaczanie miejsca zawarcie umowy przyrzeczonej
Termin zapłaty ceny
Zadatek – czy koniecznie?
Zależności i różnice pomiędzy karami umownymi, zadatkiem a zaliczką
Błędy w określaniu warunków w umowach przedwstępnych
Kupowanie i sprzedawania prawa do odstąpienia
Ujemny interes. Uchylanie się od zawarcia umowy przyrzeczonej. Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej.
Odpowiedzialność Pośrednika
Odstępowanie stron od sprzedaży nieruchomości (po zawarciu umowy sprzedaży)

5 Podatki

VAT – cz. 1 – pierwsze zasiedlenie, kto to jest podatnik
VAT – cz. 2 – algorytm decyzji
Co istotnego w VAT (wyciąg)
Diagram algorytmu VAT plik
Podatek dochodowy cz 1
Dochodowy cz. 2 (ulga meldunkowa)
Dochodowy cz. 3 (ulga mieszkaniowa)
Dochodowy cz. 4 (znajomość prawa ogranicza podatki)
Co istotnego w podatku dochodowym (wyciąg)
Spadki i darowizny cz. 1 (przedawnienie?)
Spadki i darowizny cz. 2 (art 4A)
Spadki i darowizny cz. 3 (art 16)
Spadki i darowizny cz. 4 (oraz zasiedzenia)
Spadki i darowizny (wyciąg)
PCC – cz. 1
PCC – cz. 2
PCC (wyciąg)
Podatek od nieruchomości – płać, cz. 1
Podatek od nieruchomości – płać, cz. 2
Podatek od nieruchomości (wyciąg)
Opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej lub leśnej, renta planistyczna
Opłaty adiacenckie (czasem zupełnie niespodziewane)
Parapodatki – tabela porównawcza plik
Pomocne wyroki i orzeczenia np. VAT od działek budowlanych

6 Pułapki obrotu gruntami
Link do szkolenia obrocie gruntami >>>

I. Pojęcia prawne i dokumenty w obrocie nieruchomościami

Powszechnie spotykane wątpliwości
Co to jest nieruchomość, i czym jest nieruchomość rolna
Co to jest działka budowlana
Własność
Użytkowanie wieczyste – nieoczywiste konsekwencje
Służebności osobiste, gruntowe, przesyłu

II. Dokumenty nieruchomości

Dokumenty służące weryfikacji stanu nieruchomości i prawdziwości zapewnień sprzedającego/ wynajmującego
Sprawdź swoją wiedzę o dokumentach nieruchomości  – Quiz

III. Plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (budowa na terenach bez miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego)

Skan rzeczywistej decyzji o warunkach zabudowy
Kiedy jest potrzebna decyzja o WZiZT? – SCORM/AICC
Co i na jakiej podstawie określa się w decyzji o WZiZT
Procedura wydawania decyzji o WZiZT –  SCORM/AICC
Uzyskiwanie decyzji WZiZT –  Quiz
Ustawa z 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawa z 2008 o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawa z 2010 o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 sierpnia 2003 w sprawie sposobu…

IV. Pierwokup Agencji Nieruchomości Rolnych (procedura sprzedaży nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)

Sprzedaż nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003
Ustawa z 6 maja 2010 o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

V. Procedura i opłaty związane z wyłączaniem gruntów z produkcji rolnej

Zmiana przeznaczenia terenu i wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych

VI. Opłaty adiacenckie, renta planistyczna (wysokość, terminy, kto jest zobowiązany).  Scalenia i wtórne podziały

Renta planistyczna i opłaty adiacenckie
Problem trudny do rozstrzygnięcia (renta planistyczna po WZiZT?)

VI. Case Study

Niezgodność granic
Działka budowlana bez możliwości zabudowy – winna historia
Co kryje się pod ziemią (ustawa o ochronie zabytków, rozporządzenie w sprawie warunków jakim… gazociągi…)
Hipermarket w jeziorze
Zabytki przyrody, wycinka drzew (ustawa o ochronie przyrody)
Tereny zalewowe
Jedno słowo może być warte miliony złotych (strat)
Współwłasność – częste spory, postępowanie ze współwłaścicielami

VI. Ustalanie wartości działek deweloperskich.

7  Umowy najmu
Link do kursu o umowach najmu nieruchomości >>>

Umowy najmu w świetle prawa:

Forma umowy,
Właściwe określenie stron umowy i sprawdzenie prawa wynajmującego do wynajęcia nieruchomości (dokumenty do sprawdzenia),
Umowy na czas oznaczony i nieoznaczony (wady i zalety),
Prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy,
Okresy płatności czynszu,
Sposoby Rozliczania koszów za media (energia, woda, ogrzewanie, śmieci, ochrona itd.),
Okresy i powody wypowiedzenia najmu przez strony umowy,
Ubezpieczenie nieruchomości i mienia najemcy,
Kaucje płatność i rozliczenie po zakończeniu najmu,
Protokoły zdawczo-odbiorcze.

Negocjacje warunków umowy najmu – na co zwrócić szczególną uwagę:

Ustalenie hierarchii problemów do negocjacji,
Określenie spraw pierwszorzędnych,
Określenie spraw drugorzędnych,
Atuty znanej marki najemcy,
Zastrzeżenie poufności rokowań,
Organizacyjno techniczne aspekty negocjacji:
Określenie powierzchni użytkowej, pomocniczej, wspólnej,
Ustalenie aranżacji powierzchni pod potrzeby najemcy i sposobu jej rozliczenia,
Ustalenie miejsc na reklamę najemcy,
Wspólne fundusze reklamowe.
Klauzule określające cel i sposób korzystania z wynajętej nieruchomości,
Klauzule wyłączające (konkurencję),
Klauzule zezwalające zarządcy/właścicielowi zapewnienie bezpieczeństwa techniczno-użytkowego budynku,
Klauzule wykluczające samowolną zmianę sposobu użytkowania nieruchomości.

Przepisy bezwzględnie obowiązujące, ograniczające możliwości swobodnego ułożenia praw i obowiązków stron umowy najmu, w odniesieniu do:

Umowy najmu lokalu użytkowego,
Umowy zawartej na czas oznaczony,
Umowy zawartej na czas nieoznaczony.

Dodatkowe klauzule umowne pozostające w związku ze stosunkiem najmu lokalu użytkowego:

Zastrzeżenie wyłączności,
Klauzule poufności,
Przeznaczenie lokalu, określenie zasad korzystania z lokalu,
Prawo podnajmu lub oddania lokalu do bezpłatnego używania osobie trzeciej.

Organizacja pracy agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (14 godz. edukacyjnych)

1 Umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Link do szkolenia o umowach o pośrednictwo >>>

I. Wymagania formalne przy zawieraniu umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Uwaga: w szkoleniu odwołujemy się do ustawy o prawach konsumentów, która dopiero wejdzie w życie. Robimy tak, ponieważ ustawa ta diametralnie zmienia stosunki umowne Przedsiębiorca – Konsument. Z tego też powodu ustawodawca dał przedsiębiorcom aż 6 miesięcy na przygotowanie się do nowych przepisów. Warto więc zacząć już dziś. Stare przepisy dotyczące ochrony konsumentów celowo pomijamy, ponieważ obowiązywały przez wiele lat i są dość dobrze znane.

Dlaczego czasami procedura zawarcia umowy jest ważniejsza od jej treści?

II. Co należy wiedzieć o niedozwolonych postanowieniach umownych, zanim przedstawi się klientowi umowę do podpisana.

Klauzule abuzywne – zalety i wady „systemu” ochrony konsumenta
Niedozwolone zapisy umowne w umowach o pośrednictwo – cz 1
Niedozwolone zapisy umowne w umowach o pośrednictwo – cz 2 (wątpliwości co do wyłączności)
Klauzule abuzywne w umowach o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (zestawienie)

III. Ustawa o prawach konsumenta – przygotuj się.

Ustawa o prawa konsumentów – podstawowe definicje
Umowa zawarta w lokalu – prawa konsumenta, obowiązki przedsiębiorcy
Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorcy – prawa konsumenta, obowiązki przedsiębiorcy
Procedury chroniące interes przedsiębiorcy w stosunkach umownych z konsumentem
Ustawa o prawach konsumenta (pdf)

IV. Istota pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwymi klientami?

Dlaczego to szkolenie?
Procedury bez których stosowania zawsze będą spory
Skrupulatne gromadzenie i przechowywanie wszelkiej dokumentacji i korespondencji z klientem może umożliwić wygranie sporu o zapłatę
Dokumentowanie wydanych adresów – różne sposoby
Dokumentowanie otrzymania ofert kupna i prowadzenia negocjacji – cz I
Dokumentowanie otrzymania ofert kupna i prowadzenia negocjacji – cz II
Złoty sposób na spory – podania

V. Główne warunki umowy o pośrednictwo.

Rodzaje umów o pośrednictwo
Określenie stron umowy
Umowy z współwłaścicielami i pełnomocnikami
Ustalanie wynagrodzenia
Kary umowne
Okres na jaki zawiera się umowy o pośrednictwo
Termin zapłaty wynagrodzenia
Cena ofertowa
Zawarcie transakcji z pominięciem Pośrednika | Określenie adresu do doręczeń
Rozmaitości – przydatne zapisy „porządkowe”
Jak poprawnie zdefiniować wyłączność, a czego unikać?
Zbędne zapisy umowne
Ograniczenia w reklamie
Zwrot kosztów pracy Pośrednika w przypadku wypowiedzenia umowy o pośrednictwo

Podsumowanie; uwagi/przypomnienia końcowe, wytyczne do sporządzania umów (przykłady zapisów umownych) i wyciągi z ustaw.
Błędne zapisy w umowach o pośrednictwo SCORM/AICC
Co powinna zwierać umowa o pośrednictwo SCORM/AICC
Przykłady komparycji
Kodeks Cywilny – OGÓLNE PRZEPISY O ZOBOWIĄZANIACH UMOWNYCH (wyciąg)
Kodeks cywilny – o zawieraniu umów (wyciąg)
Ustawa o prawach konsumenta (wyciąg)
Wytyczne do sporządzania umowy (zanim zacznie obowiązywać ustawa o prawach konsumenta) Dokument formatu PDF
Wytyczne do sporządzenia umowy z uwzględnieniem ustawy o prawach konsumenta (pdf) Dokument formatu PDF

2 Ochrona Danych osobowych
Link do szkolenia o bazach danych osobowych >>>

1. Co to jest GIODO  i czym jest ochrona danych osobowych. Czy Pośrednik nieruchomości przetwarza dane osobowe? A notariusz czy radca prawny? Lekarz?
2. Kto i dlaczego może być skontrolowany. Czy biura pośrednictwa obrotu nieruchomościami są kontrolowane/ dlaczego.
3. Co tak naprawdę podlega ochronie. Co to są dane osobowe, a czym są zbiory danych. Co podlega ochronie. A co to jest przetwarzanie danych osobowych?
4. Jak spełniamy obowiązek ochrony danych osobowych. Co musimy okazać i wykazać podczas kontroli.
5. Kto i kiedy może dokonać kontroli GIODO. Czy kontrola taka może nas „zaskoczyć”? A co, jeśli właściciela nie ma w tym czasie w firmie (gdy jest na urlopie, np. przebywa za granicą).
6. Zgłaszać zatem zbiory danych, czy czekać na informację o kontroli. Może lepiej nie zgłoszę, bo wówczas jestem mniej narażony na kontrolę? Może dokonać zgłoszenia PO uzyskaniu informacji o planowanej kontroli? Czy są jakieś konsekwencje NIE dokonania uprzedniego zgłoszenia zbioru danych do GIODO?
7. Kto dokonuje kontroli. Czy mam prawo sprawdzenia, że osoba, która mnie kontroluje ma do tego umocowanie? Czy powinienem to zrobić, czy zaufać, że mam do czynienia z osobami odpowiednio umocowanymi? Dlaczego?
8. Co będzie przedmiotem kontroli? Czy jest to jedna, czy więcej osób, o jakich uprawnieniach ?
9. Jak wykazać, że dokonaliśmy zgłoszenia zbioru danych do GIODO?
10. A jeśli nie mamy zgłoszenia – jak tego dokonać.
11. Formularze elektronicznego zgłoszenia zbioru danych zawierają sporo pytań. Na przykład: „podstawa prawna przetwarzania danych osobowych”, „sposób zbierania danych osobowych” Jak udzielac odpowiedzi na takie pytania? Jakie pytania są najtrudniejsze? Na jakie odpowiadamy opisowo, a jakie wymagają ściśle określonych odpowiedzi.
12. Co to jest „polityka bezpieczeństwa”? Kto opracowuje i wdraża politykę bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie?
13. Jakie treści powinna zawierać polityka bezpieczeństwa? Jakie akty prawne stanowią o jej konstrukcji?
14. Kim jest administrator danych osobowych? Czy jest to osoba fizyczna, czy firma? Czy administrator ma jakieś obowiązki?
15. Czym jest „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym”? Gdzie zawarte są podstawowe założenia jakie instrukcja powinna spełniać? Kto opracowuje ten dokument, a kto nadzoruje stosowanie się do założeń zawartych w instrukcji?
16. Kim jest administrator bezpieczeństwa informacji? Jakie powinien mieć zadania?
17. Mamy opracowaną politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania. Czyli kto powinien znać treści zawarte w tych dokumentach. Czy inspektorzy GIODO sprawdzą znajomość i stosowanie się do tych dokumentów przez osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie? Jak?
18. Kto w firmie może mieć dostęp do danych osobowych. Jak sprawdzić, kto taki dostęp ma. A co w przypadku odejścia/zwolnienia pracownika z firmy?
19. Czy system nadawania loginów i haseł do baz danych powinien być uporządkowany? W jaki sposób?
20. Czy są wymogi co do konstrukcji haseł dostępu? Od czego to zależy? Co to jest „wysoki stopień bezpieczeństwa”? czy kontrolerzy mają narzędzia aby sprawdzić jakie hasła stosowane są przez przedsiębiorstwo?
21. Co informatyk będący w składzie kontrolującej nas Komisji jeszcze sam może sprawdzić? Czy będzie oglądał komputery firmowe? Na co zwróci uwagę? Jak zatem my powinniśmy zadbać o to, aby system informatyczny był odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób trzecich do baz danych?
22. Co to znaczy „ekrany wygaszane”. A jeśli przy kliencie musimy odejść od stanowiska (np. zrobić ksero dokumentów), co z ekranem komputera? Czy są jakieś zalecane zasady urządzania samego stanowiska do obsługi klienta?
23. A co z samymi dokumentami „ w formie papierowej”? Jak długo możemy je w firmie przechowywać? Kiedy powinno się dokonać archiwizacji (zniszczenia) posiadanych dokumentów?
24. A co z danymi osób, które nie są jeszcze klientami biura – a pozostawiają nam swój kontakt (mail, lub telefon) i zgłaszają zapotrzebowanie (chęć kupna/wynajmu). Po jakim czasie powinniśmy te dane usuwać z bazy?
25. A co z danymi przesyłanymi przez portale – przecież tam są dane osobowe klientów. Czy możemy je przechowywać? gdzie i jak?
26. Co to są środki kryptograficznej ochrony wobec danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia, które są przesyłane w sieci publicznej?
27. Czy informatyk będący w składzie komisji może sprawdzić, czy nasza firma zabezpiecza przesył danych poprzez odpowiednie protokoły? Po czym poznamy, że nasza strona wyposażona jest w SSL?

3 Selekcja kandydatów na agentów nieruchomości, wdrażanie do pracy
Link do szkolenia o rekrutacji agentów >>>

Kogo szukamy?

Określenie profilu poszukiwanego pracownika
Profil organizacji, Profil poszukiwanego pracownika
Płeć, Wiek
Wygląd; Czym kierować się określając wiek i wygląd poszukiwanego handlowca?
Pożądane cechy osobowe

Gdzie szukamy?

Sposoby poszukiwania kandydatów do pracy
Rodzina, Znajomi, Prasa
Internet, Headhunter

Co zamieszczamy w ogłoszeniach o poszukiwaniu pracownika?

Ograniczenia prawne, Chwalmy się…
Określenie podstawowych wymagań zaoszczędzi nasz czas

Co można wyczytać z CV i listu motywacyjnego?

Jak dokonać pierwszej selekcji? Co można wyczytać…
Co mówi o kandydacie list motywacyjny? Kogo warto zaprosić na rozmowę?

Rozmowy Rekrutacyjne

Pierwsza rozmowa
Druga rozmowa

Warunki zatrudnienia (współpracy)

Czego oczekujemy i za co płacimy, czyli warunki zatrudnienia
Sposoby zatrudnienia i wynagradzania
Sposoby rozliczania wynagrodzenia
Błędy w ustawianiu systemu płac powodujące

Wdrażanie (okres próbny i ostateczna selekcja)

Określenie oczekiwań; Procedury firmy; Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
Dwa sposoby wdrażania do pracy; Selekcja w okresie próbnym

Motywowanie pracowników

Walka ze zniechęceniem z powodu porażek; Brak możliwości awansu pionowego
Podtrzymywanie na duchu; Kamienie milowe
Wskazanie ścieżki prowadzącej do końcowego sukcesu; Nadzieja – motor do pracy

Przekazywanie oczekiwań

Praca indywidualna i zespołowa z pracownikami
Przekazywanie oczekiwań; Praca indywidualna; Reagowanie na łamanie ustalonych zasad
Zebrania zespołu handlowców; Okresowe spotkania indywidualne

Kontrola, Nagrody, Kary

Nadzór i kontrola – cz. 1 – Co trzeba kontrolować? Czego nie warto kontrolować?
Nadzór i kontrola – cz. 2 – Raportowanie sensowne i bezsensowne Pańskie oko konia tuczy Pilnowanie biurka?
Nadzór i kontrola – cz. 3 – Czy można przesadzić z kontrolą? Skutki kontrolowania odmienne od zamierzonych
Nagrody pieniężne?
Pochwały, dyplomy, „prezenty”, Kary

Problemy z pracownikiem

Rozwiązywanie konfliktów – Spory o pieniądze; Pracownicy konfliktowi
Ocena rozwoju i przydatności do pracy – cz 1
Ocena rozwoju i przydatności do pracy – cz 2 (kiedy zwalniać)

Umowy z handlowcami

Praca, czy współpraca? Okres próbny
Koszty umów o pracę; Okresy dekoniunktury
Podział prowizji; Zakaz konkurencji – cienie i blaski; Tajemnice firmowe i poufność informacji
Wynagrodzenie w szczególnych przypadkach; Wynagrodzenie kierownika

Marketing i reklama w obrocie nieruchomościami (12 godz. edukacyjnych)

1 Fotografia reklamowa nieruchomości
Link do szkolenia o fotografii nieruchomości >>>

Wstęp do kursu
Słownik pojęć podstawowych z zakresu fotografii

1. Niezalecana droga na skróty. Specjalnie dla niecierpliwych poniższe filmiki zamieściliśmy na początku kursu. Możesz je zobaczyć już teraz Puszczenie oczka Proponujemy jednak powrócenie do nich po zapoznaniu się z pozostałymi niżej omówionymi tematami

Fotografia mieszkania jako wstęp do prezentacji
Jak uniknąć przewracających się szaf – statyw z głowicą panoramiczną
Co jest za tym oknem? Przykład zastosowania obróbki HDR
Hotelowy koszmar, czyli – dlaczego do fotografii mieszkania potrzebny jest statyw

2. Do wykonywania fotografii potrzebny jest aparat oraz kilka urządzeń dodatkowych takich jak np. statyw, osłona przeciwsłoneczna, wężyk spustowy lub pilot zdalnie uruchamiający aparat, lampy błyskowe, fotokomórki uruchamiające te lampy, filtry UV, polaryzacyjne, barwne, kołowe lub połówkowe. Nie należy się przerażać – ten cały sprzęt nie zawsze jest potrzebny. W tej lekcji kursie pokażemy ci jak rozsądnie dobrać aparat do swoich potrzeb, oraz określić które gadżety są niezbędne.

Podstawy, czyli wybór sprzętu –  SCORM/AICC
Camera obscura, czyli sam zrób sobie aparat
Ulepszenia które miały ułatwić fotografowanie
Naprawdę niezbędne minimum historii fotografii

3. Jaki aparat wybrać i co jeszcze jest potrzebne?

Dopasuj aparat do swoich potrzeb
Obiektywy – oczy aparatu
Coś co zawsze jest potrzebne
Lepiej stosować filtry niż…
Statyw najlepszym przyjacielem fotografa
Aparat dla pośrednika, rzeczoznawcy i zarządcy

4. Jak wykonać zdjęcie poprawnie naświetlone i wyraźne, czyli dobór czasu naświetlania i przesłony oraz korekta błędnych „automatycznych” nastawień wartości ekspozycji (braketing)?

Jak wykonać zdjęcie ostre i dobrze naświetlone – podstawy SCORM/AICC
Jak prawidłowo trzymać aparat i unikać zdjęć poruszonych Zasób
Głębia ostrości – cz 1
Głębia ostrości – cz 2
Głębia ostrości – cz 3
Czas naświetlania a przesłona – zależności

5. Zmiana nastroju, czyli korekta barwy światła (balans bieli). Jak oddać błękit nieba, rzeźbę chmur i lustrzaną taflę wody, czyli zastosowanie filtrów polaryzacyjnych i filtrów połówkowych. Ciemność nie jest przeszkodą bo możesz światło nosić ze sobą, czyli wybór i zastosowanie lamp błyskowych.

Jak skorygować oświetlenie? SCORM/AICC
Tryby pracy aparatu – cz 1
Tryby pracy aparatu – cz 2
Tryby pracy aparatu – cz. 3
Sposoby pomiaru naświetlenia, Jak sobie radzić w trudnych warunkach (bracketing)
Jak działa system automatycznego ustawiania ostrości
Praca domowa do wykonania

6. Podstawy kompozycji. Złota zasada trójpodziału, skosy, linie krzywe, kiedy kolory się gryzą…

Podstawy kompozycji SCORM/AICC
Łam zasady – jeśli wiesz dlaczego
O kole barw

7. Fotografia nieruchomości. Jak wykonać dobre zdjęcia wnętrz i zdjęcia budynków. Czego unikać? Co odstrasza potencjalnych nabywców (najemców)? Zobacz najpierw poniższe lekcje, a potem wróć do „sekcji dla niecierpliwych” 😉

Jak poprawnie fotografować nieruchomości SCORM/AICC
Kiedy fotografować budynki? Jak korygować światło?
Podstawy używania lamp błyskowych (wady i zalety)
Jaką lampę wybrać; Lampy błyskowe w dzień? Fotografie wnętrz

8. Mały i nieobowiązkowy Quiz „Co wiem o fotografii”

2 Reklama agencji nieruchomości  w Internecie
Link do kursu o reklamie w Internecie >>>

Kto tworzy witrynę internetową, pierwsze decyzje i decydujące wybory

Osoby potrzebne do wykonania witryny internetowej
Role i zadania Projektanta, Informatyka, Grafika
Czym jest projekt strony

Ty jako Projektant – to wcale nie jest trudne, natomiast jest konieczne !

Pierwsze decyzje:

Gdzie umieścić stronę? Serwer współdzielony, czy serwer dedykowany? Nazwa i rejestracja domeny Jak wybrać informatyka i na co zwrócić uwagę w umowie z informatykiem?

Projekt strony, wymagania dla informatyka

zakres umowy – zadania informatyka
założenia działania (projekt)
możliwość edycji treści strony
systemy komunikacji mailingowej z klientami (newslettery) – własne, czy dzierżawione?
System przyznawania różnych uprawnień administracyjnych

Słownik pojęć podstawowych, czyli „magiczne słowa, tajemnicze terminy”:

nie bój się słów: host, hosting, backup, html, meta tagi, adres URL nagłówek i stopka, szablony,”Alt teksty”, Mapa witryny, konwersja – cel twojej reklamy!, ścieżka konwersji, wartość konwersji (opłacalność i efektywność reklamy), współczynnik odrzuceń

Pliki graficzne

wymagania stawiane informatykowi: niezbędne – obsługiwane – formaty różne sposoby zmniejszania grafiki i ich wpływ na jakość działania witryny

Komunikacja z klientami

formularze, które nie są quizem na cierpliwość Twojego klienta

Reklama w Internecie

Podstawy organizacji kampanii reklamowej w Internecie

słowa kluczowe
zależność: słowo kluczowe – treść reklamy – treść strony do której prowadzi reklama
ograniczenie terytorialne reklamy
wybór strony docelowej reklamy

Gdzie można i należy się reklamować

Witryna Internetowa firmy,
serwisy aukcyjne,
porównywarki cenowe,
portale ogłoszeniowe
linki prowadzące do i wyprowadzające ze strony Internetowej

Miejsce w reklamie płatnej i darmowej

Czy sam nie tworzysz własnych konkurentów?

Jak skutecznie zaistnieć w Internecie

Kiedy i czy warto korzystać z „gotowców” stron Internetowych
Wykorzystanie meta tagów i adresów URL

Kampanie płatne i pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania

Planowanie kampanii i jej budżetu
Od czego zacząć tworzenie kampanii reklamowej
za co płacisz?
budżet dzienny
maksymalna cena za „słowo kluczowe”
równomierne czy przyspieszone wyświetlanie reklam
ustalanie godzin wyświetlania reklam,
ograniczenia terytorium wyświetlania reklam

Reklamowane treści i hasła, zarządzanie kosztami i monitorowanie efektywności

treść i wygląd reklamy w Google
wybór adresu URL widniejącego w reklamie, oraz adresu do którego faktycznie odsyła reklama
dobór treści eliminującej zbędne koszty (niechciane kliknięcia)
„czytelność” miejsca do którego odsyła reklama
kampanie i grupy reklamowe sposobem na reklamowanie różnych produktów
które pozycje wyświetlania wywołują wejścia na reklamę,
znaczenie pozycji w reklamie,
właściwe słowa kluczowe,
przykład złego słowa kluczowego,
śledzenie efektywności reklamy,
kontrola kosztów,
powody dla których nie ma konwersji (powody dla których klienci nie kupują twoich usług)

Monitorowanie kampanii

„zarabiające” słowa kluczowe
słowa kluczowe generujące zbędne koszty
reklama w sieci reklamowej
dobre i złe miejsca docelowe
stawki za reklamę w sieci
eliminacja miejsc „zjadających twój budżet”

Stała kontrola –  Konkurencja nie śpi

Pozycjonowanie

Wykorzystanie: grafik, filmów, map witryn, tekstów autorskich blogów, w celu poprawienie pozycji strony w wynikach wyszukiwania

Psychologia obsługi klientów agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (10 godzin edukacyjnych)

1 Praca z nabywcami nieruchomości – zdobycie i utrzymanie kontaktu, rozpoznanie potrzeb, mediacje i negocjacje, zamykanie kontraktu
Link do szkolenia >>>

Prezentacja oferty:

Sposób reklamy oferty w Internecie i prasie (jakość i treść opisu, zdjęć i filmów)
Prezentacja oferty w rozmowie telefonicznej

Pierwszy kontakt z klientem:

Błędy i poprawne zachowanie w rozmowie telefonicznej z klientem
Kontakty e-mail z klientem
Czasy odpowiedzi
Rzetelność informacji

Zrozumienie potrzeb klienta:

Sztuka słuchania klienta
Umiejętność zadawania pytań otwartych i zamkniętych pozwalających rozpoznać prawdziwe intencje klienta

Przygotowanie oferty:

Dobranie oferty do zamówienia klienta – na co zwrócić uwagę, a co można „nagiąć”
Jak dobór oferty wpływa na pozyskanie zaufania klienta

Prezentacja oferty w terenie:

Od czego zacząć rozmowę z klientem?
Jak zachowywać się w czasie prezentacji?
Jakich zachowań i wypowiedzi unikać!

Prowadzenie klienta:

Przekazywanie i prezentacja kolejnych ofert
Pamięć o kliencie i utrzymywanie kontaktu

Negocjacje / mediacje:

Rola agenta/pośrednika w czasie negocjacji / mediacji umowy
Sposoby skutecznego „dopinania” transakcji
Czego nie robić, aby nie „położyć” negocjacji
Dokumentowanie negocjacji i finalizacja kontraktu

2 Praca pośrednika ze sprzedającymi nieruchomości
Link do kursu Uzyskiwanie wyłączności >>>

Zalety i wady typów umów o pośrednictwo. Korzyści dla biura obrotu nieruchomościami i korzyści dla klienta wynikające z umowy na wyłączność. Techniki wpływu na decyzje ludzi wg. Cialdiniego i ich wykorzystanie w praktyce pośrednictwa. Na co zwrócić uwagę negocjując postanowienia umowy pośrednictwa na wyłączność

Ćwiczenie – zanim przejdziesz do dalszej części szkolenia o uzyskiwaniu wyłączności

Czy warto mieć wyłączność
Korzyści i straty wynikające z wyłączności.
Jak wyłączność wpłynęła na wyniki ekonomiczne się w mojej firmie?

Wady i zalety wyłączności. Kto płaci prowizję?

Jakie oferty przyjmować?
Kto płaci Pośrednikowi?
Ile powinno wynosić wynagrodzenie?
Czy 20% prowizji to lichwa?

Słuchanie klienta

Rozmowa handlowa
Ocenianie wypowiedzi klienta
Interpretowanie wypowiedzi
Czego się wystrzegać
Po co klient przychodzi do Pośrednika?

Agresja, uległość, asertywność

Rachunek zysków i strat
Dlaczego nie bywamy asertywni?

Obawy, snobizm, pazerność

Każdy kij ma trzy końce

Wstęp do reguł wywierania wpływu na decyzje innych ludzi

Procedury, których nie wolno ignorować
Warunki potrzebne do osiągnięcia sukcesu
Kiedy rozmowa nie ma sensu
Wstęp do reguł (autorytet, społeczny dowód słuszności)

Reguła sympatii

Reguła niedostępności

Reguła zaangażowania (w wybór) i konsekwencji (w trzymaniu się tegoż wyboru)

Argumenty przemawiające za wyłącznością, czyli dlaczego ci się to opłaca mój drogi kliencie

Kwestie „drażliwe”

Wyłączność mnie zablokuje
Okres wyłączności jest zbyt długi
Co będzie jeśli kupi sąsiad / wujek / znajomy z pracy …
Kiedy wręczyć projekt umowy
Problem niedozwolonych postanowień umownych (klauzul abuzywnych) definiujących wyłączność

Egzamin kompetencyjny (dobrowolny i nie objęty ceną kursu)

Egzamin kompetencyjny:

 • odbywa się na naszej platformie e-learningowej eszkolenia24.pl, ale
 • dla osób korzystający z finansowania Urzędu Pracy przeprowadzany jest w naszym biurze (przystępujący do egzaminu musi okazać dokument potwierdzający tożsamość).
 • trwa godzinę i składa się z 70 pytań testowych,
 • cena egzaminu dla osoby korzystającej z całości kursu wynosi 50 PLN + VAT, czyli 61,50 PLN. Dla pozostałych jest zgodna z ceną podaną pod poniższym linkiem:

Link do egzaminu kompetencyjnego na pośrednika nieruchomości >>>


* 1 godzina edukacyjna = 45 minut