Obsługa klientów konfliktowych – rozwiązywanie sporów z klientami

Rozwiązywane konfliktów w pracy i w relacjach z klientami
Lub zaloguj się zaloguj się, aby uzyskać dostęp do kupionych kursów.

Pracując z ludźmi zawsze jesteś narażony na sytuacje konfliktowe. Czasami spotyka cię nieuzasadniony atak. Czasami zdenerwowanie wywołał inny kolega z Twojej firmy. Czasami Ty sam jesteś przyczyną agresji. Jak tego uniknąć i nie stracić klienta? Jak załagodzić konflikt bez szwanku dla własnego ego? Kurs przedstawia rozwiązania sprawdzone w praktyce…

Nie ucz się na swoich błędach. Nie wyważaj otwartych drzwi. To kosztowne i zajmuje wiele czasu. Skorzystaj z doświadczeń innych.

W kursie pokażemy:

Jak okiełznać emocje?

Jak zapanować nad sytuacją konfliktową?

Jak pokierować postępowaniem innych ludzi?

W szkoleniu udział biorą: (w kolejności alfabetycznej)

  • Tomasz Lebiedź,
  • Dorota Salamon
  • Filip Szczepański,
  • Marek Węglarski

Moduły