3. Słownik pojęć podstawowych

Przed zaczęciem lekcji proszę kupić kurs

Przystępne wyjaśnienie terminów, którymi "zastraszają" informatycy. Bez zrozumienie tych pojęć nie porozumiesz się z nimi.

Powrót do:Jak reklamować się w Internecie > Reklama w internecie