Opublikowano

Nieruchomości. Budowa na cudzym gruncie. W jakim wieku można odziedziczyć nieruchomość.

Tomasz Lebiedź opowiada o ciekawostkach związanych z obrotem nieruchomościami.

Odcinek 1.

1 – Czy można zbudować dom bez zgody właściciela gruntu?
2 – Czy nienarodzone (poczęte) dziecko dziedziczy nieruchomości?

 

 

Wiele osób uważa, że to, co stoi na gruncie, należy do właściciela tego gruntu, dlatego też te osoby sądzą, że jeśli ktoś zbuduje coś na cudzej działce to budynek stanie się własnością właściciela działki. Nie jest to prawda.

Kodeks cywilny:

Art. 231.
§ 1. Samoistny posiadacz gruntu w dobrej wierze, który wzniósł na powierzchni lub pod powierzchnią gruntu budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby właściciel przeniósł na niego własność zajętej działki za odpowiednim wynagrodzeniem.
§ 2. Właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem.

Więcej o tym, co wiąże się z posiadaniem i obrotem działkami budowlanymi, dowiesz się tutaj >>>

Kolejnym mitem są poglądy o tym, że spadkobiercą może być tylko ten kto żyje w chwili otwarcia spadku:

Kodek cywilny:

Art. 927.
§ 1. Nie może być spadkobiercą osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku, ani osoba prawna, która w tym czasie nie istnieje.
§ 2. Jednakże dziecko w chwili otwarcia spadku już poczęte może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe.
§ 3. Fundacja ustanowiona w testamencie przez spadkodawcę może być spadkobiercą, jeżeli zostanie wpisana do rejestru w ciągu dwóch lat od ogłoszenia testamentu.

dla wyjaśnienia:

Art. 924.
Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.

Więcej o tym, jak dziedziczy się nieruchomości, dowiesz się poniżej:

 

Jak zarabiać na nieruchomościach gruntowych - kurs online

Jak zarabiać na nieruchomościach gruntowych – kurs online

Zarabianie na gruntach, czyli kupowanie, "ulepszanie" i sprzedawanie działek i budynków daje doskonałe dochody, ale wymaga również największej wiedzy w zakresie obrotu nieruchomościami, ponieważ nie jest to tak proste jak ...
Zobacz opis >>>
Spadkobranie. Dziedziczenie nieruchomości i zobowiązań - kurs online

Spadkobranie. Dziedziczenie nieruchomości i zobowiązań – kurs online

W 21 wieku przepisy spadkowe umieszczone w dziale czwartym kodeksu cywilnego zmieniały się wielokrotnie. Dla potrzeb określenia kto dziedziczy ważna jest znajomość przepisów obowiązujących w dniu śmierci spadkodawcy. Dlatego też, ...
Zobacz opis >>>
Sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości

Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości – kurs online

Jak zweryfikować prawdziwość danych zawartych w dokumentach nieruchomości? Jeśli uważasz, że wystarczy sprawdzić Księgę Wieczystą, to JESTEŚ W WIELKIM BŁĘDZIE (!), ponieważ księga wieczysta to tak naprawdę "zbiór podań i ...
Zobacz opis >>>

 

WIĘCEJ AUDYCJI O NIERUCHOMOŚCIACH ZNAJDZIESZ NA NASZYM BLOGU

 

*Cytowane fragmenty kodeksu cywilnego odzwierciedlają stan na luty 2021.

#nieruchomości #dzieckonienarodzone #spadek

close