Promocja!

Pakiet: Kruczki prawne w obrocie nieruchomościami

612,92  367,77 

Każdy agent/broker pracujący w pośrednictwie Obrotu Nieruchomościami powinien mieć podstawową wiedzę na temat przepisów prawa obowiązujących w tej branży.

Jeśli tej wiedzy nie będzie miał to będzie po prostu ośmieszał się przed swoimi klientami. Szkolenie zebrane w tym pakiecie dostarczą takich fundamentów wiedzy.

Obejrzyj znajdujący się w opisie pakietu film DEMO i przeczytaj programy poszczególnych szkoleń. A potem zdecyduj – czy chcesz wiedzieć gdzie można trafić na pułapki w obrocie nieruchomościami i jak ich unikać.

Opis

To wydarzyło się naprawdę. „Bogu ducha winien” Sprzedający stracił miliony złotych zawierając umowę przedwstępną. Dlaczego? Zobacz film – ku przestrodze 😉

Powyższy film pochodzi z jednego z kursów wchodzących w skład pakietu „Kruczki prawne w obrocie nieruchomościami”.  W tym pakiecie znalazło się kilka szkoleń z których dowiesz się jak unikać pułapek prawnych związanych z obrotem nieruchomościami, oraz jak znajdować bezpieczne i dobre rozwiązania.

 

Opis tematów poruszanych w szkoleniach wchodzących w skład tego pakietu

kruczki

W szkoleniu, wraz z Notariuszem, staramy się odpowiedzieć na zasadnicze pytanie: czy, a w zasadzie – kiedy nabywca nieruchomości może odpowiadać za długi sprzedającego?

W szkoleniu omawiamy przypadki, które często zdarzają się w życiu, a rozwiązanie sytuacji nie zawsze jest oczywiste, ponieważ odpowiedz na pytanie „Czy nabywca ponosi odpowiedzialność za długi sprzedającego?” brzmi: „Czasem Tak, a czasem Nie”.

Szkolenie prowadzi

Ewa Winiczenko – Notariusz, kilkanaście lat zdobywała doświadczenie w zawodzie pośrednika w obrocie nieruchomościami. Ewa Winiczenko prowadzi szeroką działalność dydaktyczną, jest cenionym wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, była członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w Ministerstwie Infrastruktury (obecnie MTBiGM), pełnomocnikiem Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości do spraw praktyk zawodowych, oraz członkiem Komisji Szkoleniowej WSPON.

Tematy:

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, domniemanie prawdziwości wpisów
Jak rozpoznać, że są długi? Księga nie wszystko nam powie… (uwaga ogólna; we wszystkich punktach zwracamy uwagę, czy pt. Nabywca faktycznie mógł się dowiedzieć, że wystąpiło jakieś roszczenie, i czy on ponosi jakiekolwiek konsekwencje wobec osób roszczących jeśli kupi będąc w niewiedzy, lub kupi świadomie…)
Przejęcie długu, kumulatywne przystąpienie do długu, zwolnienie z długu, przekaz, potrącenie, przewłaszczenie na zabezpieczenie (tu mówimy o podstawowych zasadach).
Postępowanie zabezpieczające. Co to znaczy i jaka jest praktyka Sądowa.
Stan sprawy w toku czyli skutki doręczenia pozwu.
Pierwokup ustawowy (o tym wiemy już na etapie przedwstępnej) i umowny (czy możemy nie móc dowiedzieć się o nim?).
Prawo odkupu (czy możemy nie móc dowiedzieć się o nim?).
Rozwód lub ślub pomiędzy umową przedwstępną a ostateczną.
Rozwody i śluby a nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do…, lub nabycie nieruchomości na podstawie Aktu Własności Ziemi, czyli dlaczego trzeba prowadzić badania „historyczne”.
Egzekucja komornicza, skutki zajęcia nieruchomości, wykreślenie ostrzeżenia o toczącej się egzekucji oraz wykreślenie hipoteki po przeprowadzeniu egzekucji z nieruchomości.
Egzekucja komornicza sytuacja odwrotna, czyli komornik dopadł kupującego. Czy sprzedający musi oddawać zadatki, zaliczki? Czy umowa przedwstępna ulegnie rozwiązaniu?
Egzekucja administracyjna
Skutki ogłoszenia upadłości właściciela, zarząd masą upadłości
Co to jest skarga pauliańska, Uznanie umowy za bezskuteczną (co znaczy bezskuteczną?) na skutek skargi pauliańskiej
Wzmianki, ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Jakie mają znaczenia dla nabywcy?
Hipoteki przymusowe i inne.
Opłata adiacencka.
Opłaty związane z wyłączeniem nieruchomości z produkcji rolnej lub leśnej.
Służebności.
Użytkowanie.
Dożywocie.
Nabycie nieruchomości oddanej w najem lub dzierżawę.

Lekcje
Czego nie wyczytamy z księgi wieczystej?
Co to jest „dług”?
Sprawy w toku
Prawa odkupu i pierwokupu. Śluby i rozwody (2 filmy)
Hipoteki, służebności… (2 filmy)
Egzekucje
Ucieczka przed długiem. Upadłość i skarga pauliańska.

Zobacz stronę kursu >>>

 

W 21 wieku przepisy spadkowe umieszczone w dziale czwartym kodeksu cywilnego zmieniały się wielokrotnie. Dla potrzeb określenia kto dziedziczy ważna jest znajomość przepisów obowiązujących w dniu śmierci spadkodawcy. Dlatego też, w kursie, omawiamy cztery wersje działu czwartego kodeksu cywilnego. Dodatkowo…

W szkoleniu omawiamy przypadki związane ze spadkami, które często zdarzają się w życiu, a rozwiązanie sytuacji nie zawsze jest oczywiste, ponieważ odpowiedz na pytanie „Czy uznany za zmarłego może niespodziewania powrócić na łono rodziny?” brzmi: „Czasem Tak, a czasem Nie”.

W 21 wieku przepisy spadkowe umieszczone w dziale czwartym kodeksu cywilnego zmieniały się wielokrotnie. Dla potrzeb określenia kto dziedziczy ważna jest znajomość przepisów obowiązujących w dniu śmierci spadkodawcy. Dlatego też, w kursie, omawiamy cztery wersje działu czwartego kodeksu cywilnego. Dodatkowo, oprócz wykładów, zamieszczamy wyrok Sądu wyjaśniający sprawę „Darowizny a spadek”, oraz słownik pojęć podstawowych i krótkie zestawienie kolejności dziedziczenia ustawowego obowiązujące od października 2011.

Szkolenie prowadzi

Notariusz – Pani Ewa Winiczenko
Kilkanaście lat zdobywała doświadczenie w zawodzie pośrednika w obrocie NIERUCHOMOŚCIAMI. Ewa Winiczenko prowadzi szeroką działalność dydaktyczną, jest cenionym wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, była członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w Ministerstwie Infrastruktury (obecnie MTBiGM), pełnomocnikiem Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości do spraw praktyk zawodowych, oraz członkiem Komisji Szkoleniowej WSPON.

Lekcje
Dostajesz spadek… Darmowy podgląd
Procedury przeprowadzenia spadku
Formy Testamentu
Odziedziczyć długi?
Dziedziczenie ustawowe (2 filmy)
Niepewne stany prawne
Dziedziczenie testamentowe (2 filmy)
Umowy dotyczące spadkobrania
Dziedziczenie transgraniczne
Dział spadku

 

Zobacz stronę i demo kursu >>>

Błędy w umowie przedwstępnej mogą być kosztowniejsze niż w umowie sprzedaży nieruchomości. Co więcej, do jej sporządzenia potrzebna jest nie tylko wiedza prawna ale także znajomość praktyki sprzedaży nieruchomości, ponieważ życie i zachowania klientów mogą być źródłem wielu zaskoczeń.

Błędy w umowie przedwstępnej mogą być kosztowniejsze niż w umowie sprzedaży nieruchomości. Co więcej, do jej sporządzenia potrzebna jest nie tylko wiedza prawna ale także znajomość praktyki sprzedaży nieruchomości, ponieważ życie i zachowania klientów mogą być źródłem wielu zaskoczeń.

Czego się dowiesz kończąc ten kurs:

Sprawa zakończona wyrokiem Sądu Najwyższego
Celowość zawierania umów przedwstępnych. Czy ich zawieranie zawsze jest korzystne? Po co umowa przedwstępna ma być zawarta?
Kiedy następuje zawarcie umowy (każdej)? Czy umowa może zostać zawarta przez przypadek? Moment zawarcia umowy przedwstępnej
Działanie nie w swoim imieniu. Skutki zobowiązania się za osoby trzecie. Zaciąganie zobowiązań za to, że osoby trzecie coś zrobią (lub czegoś nie zrobią)
Ujawnianie roszczeń z umowy przedwstępnej. Ujawnianie roszczeń w księdze wieczystej
Właściwa reprezentacja Stron. Umowy nieważne z mocy prawa. Umowy nieważne z powodu wadliwej reprezentacji Stron
Pełnomocnicy, prokurenci, pełnomocnictwa.Udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw. Przekraczanie pełnomocnictwa.
Co powinna zawierać umowa przedwstępna.
Kto wyznacza termin zawarcia umowy ostatecznej?
Określenie miejsca (kancelarii) w której zostanie zawarta przyrzeczona umowa sprzedaży nieruchomości.
Termin zapłaty ceny
Zadatek – wysokość, konsekwencje. Czy konieczny?
Kary umowne, Zaliczka * Zależności i różnice pomiędzy karami umownymi, zadatkiem a zaliczką
Umowy przedwstępne warunkowe. Błędy w formułowaniu warunków w umowach przedwstępnych
Prawo do odstąpienia od umowy.Kupowanie i sprzedawanie prawa do odstąpienia

Lekcje

Po co zawierana jest umowa przedwstępna. Skutki związane z formą umowy.
Kto może zawrzeć umowę przedwstępną. Pułapki pełnomocnictw.
Ujawnianie praw wynikających z umowy przedwstępnej. Dylemat doradcy/pośrednika.
Przykład błędów w umowie przedwstępnej. Straty idące w miliony. Darmowy podgląd
Jak prawidłowo i „bezpiecznie dla Stron” określić termin i miejsce zawarcia umowy przyrzeczonej
Jak prawidłowo określić termin zapłaty ceny
Co lepsze: zadatek, kary umowne, odszkodowanie na zasadach ogólnych, odstępne? Zaliczka – terminy zwrotu.
Prawidłowe określanie warunków pod jakim dojdzie do zawarcia umowy ostatecznej

Zobacz stronę kursu i demo >>>

 

W tej – nowej wersji kursu – przedstawiamy stan prawny jaki zaczął obowiązywać od 30 kwietnia 2016. TO BARDZO ISTOTNE ZMIANY.
Kupowanie i sprzedawanie działek wymaga największej wiedzy w zakresie obrotu gruntami. A to dlatego, że skoro na działce jeszcze nic nie postawiono to należy dogłębnie zbadać co tak naprawdę tam można zbudować oraz co się kryje, nawet czasami wręcz dosłownie, pod ziemią. W tym przypadku nie wystarczy zwykła znajomość kodeksu cywilnego. Należy znać…

Uwaga:

W tej – nowej wersji kursu – przedstawiamy stan prawny jaki zaczął obowiązywać od 30 kwietnia 2016. TO BARDZO ISTOTNE ZMIANY.

Kupowanie i sprzedawanie działek wymaga największej wiedzy w zakresie obrotu gruntami. A to dlatego, że skoro na działce jeszcze nic nie postawiono to należy dogłębnie zbadać co tak naprawdę tam można zbudować oraz co się kryje, nawet czasami wręcz dosłownie, pod ziemią. W tym przypadku nie wystarczy zwykła znajomość kodeksu cywilnego. Należy znać wiele ustaw i wiele rozporządzeń. Co więcej, należy umieć właściwie je odczytać i wiedzieć które przepisy, i w jakim momencie mają zastosowanie.

W tym kursie prezentujemy doświadczenia wyniesione z wieloletniej praktyki handlu nieruchomościami gruntowymi. Skorzystaj z tego szkolenia jeśli chcesz dowiedzieć się jak nie wpaść w pułapkę obrotu gruntami.

O nieruchomościach gruntowych – definiecje
Lekcje
Użytkowanie wieczyste – nieoczywiste konsekwencje
Definicje: nieruchomość, nieruchomość rolna. Różnice i konsekwencje
Co to tak naprawdę jest „działka budowlana”
O Własności
Współwłasność – dwa rodzaje
O służebnościach

O gruntach rolnych i lasach (WAŻNE – NOWE PRZEPISY)
Lekcje
Sprzedaż działek „rolnych”, lub tam gdzie brak planu zagospodarowania przestrzennego
Sprzedaż działek „leśnych”

O opłatach związanych z nabywaniem i sprzedawaniem nieruchomości
Lekcje
Wyłączanie z produkcji rolnej lub leśnej (czyli to co trzeba załatwić przed uzyskaniem pozwolenia na budowę)
Renta Planistyczna
Opłaty adiacenckie -mogą stanowić zaskoczenie (także dla nabywcy)

O planach zagospodarowania przestrzennego
Lekcje
Plany zagospodarowania przestrzennego i decyzje o WZiZT

O rozmaitych przypadkach
Lekcje
Problemy wynikające ze współwłasności
O tym co ukrywa się pod ziemią i o problemach z granicami Darmowy podgląd
Działki „budowlane” bez możliwości zabudowy
Zanim zainwestujesz

Zobacz stronę kursu i demo >>>

 

Szkolenie o wyjaśniamy czym różni się najem zwykły od najmu okazjonalnego jakie zwyczaje rządzą najmem komercyjnym…

W ramach kursu omawiamy:

obowiązki wynajmującego i najemcy,
możliwe sposoby wypowiedzenia umów najmu,
problemy właściciel i zarządców lokali i galerii handlowych
klauzule specjalne w umowach,
możliwe sposoby wypowiedzenia umów najmu,
kłopoty z najemcami i jak można je rozwiązać,
najem zwykły,
najem okazjonalny i komercyjny,
problemy właścicieli oraz zarządców lokali i galerii handlowych.

1. Umowy najmu w świetle prawa:

Forma umowy,
Właściwe określenie stron umowy i sprawdzenie prawa wynajmującego do wynajęcia nieruchomości (dokumenty do sprawdzenia),
Umowy na czas oznaczony i nieoznaczony (wady i zalety),
Prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy,
Okresy płatności czynszu,
Sposoby Rozliczania koszów za media (energia, woda, ogrzewanie, śmieci, ochrona itd.),
Okresy i powody wypowiedzenia najmu przez strony umowy,
Ubezpieczenie nieruchomości i mienia najemcy,
Kaucje płatność i rozliczenie po zakończeniu najmu,
Protokoły zdawczo-odbiorcze.

2. Negocjacje warunków umowy najmu – na co zwrócić szczególną uwagę:

Ustalenie hierarchii problemów do negocjacji,
Określenie spraw pierwszorzędnych,
Określenie spraw drugorzędnych,
Atuty znanej marki najemcy,
Zastrzeżenie poufności rokowań,
Organizacyjno techniczne aspekty negocjacji:
Określenie powierzchni użytkowej, pomocniczej, wspólnej,
Ustalenie aranżacji powierzchni pod potrzeby najemcy i sposobu jej rozliczenia,
Ustalenie miejsc na reklamę najemcy,
Wspólne fundusze reklamowe.
Klauzule określające cel i sposób korzystania z wynajętej nieruchomości,
Klauzule wyłączające (konkurencję),
Klauzule zezwalające zarządcy/właścicielowi zapewnienie bezpieczeństwa techniczno-użytkowego budynku,
Klauzule wykluczające samowolną zmianę sposobu użytkowania nieruchomości.

3. Przepisy bezwzględnie obowiązujące, ograniczające możliwości swobodnego ułożenia praw i obowiązków stron umowy najmu, w odniesieniu do:

Umowy najmu lokalu użytkowego,
Umowy zawartej na czas oznaczony,
Umowy zawartej na czas nieoznaczony.

4. Dodatkowe klauzule umowne pozostające w związku ze stosunkiem najmu lokalu użytkowego:

Zastrzeżenie wyłączności,
Klauzule poufności,
Przeznaczenie lokalu, określenie zasad korzystania z lokalu,
Prawo podnajmu lub oddania lokalu do bezpłatnego używania osobie trzeciej.

Lekcje
1. Istota najmu, komparycje, reprezentacja stron, oszustwa Darmowy podgląd
2. Prawa i obowiązki stron, zastaw, kaucja, zbycie lokalu z najemcą…
3. Przygotowanie lokalu do wynajmu, stan w jakim należy zwrócić lokal, rozliczenie nakładów najemcy, ubezpieczenia…
4. Rodzaje umów najmu. Na jak długie okresy zawierać umowy najmu
5. Warunki wypowiedzenia umów najmu
6. Najem okazjonalny, procedura zawierania, wady i zalety tego rozwiązana
7. Najem lokali użytkowych

Zobacz stronę kursu i demo

Load More

 

Zobacz ile oszczędzisz kupując te wszystkie szkolenia w jednym pakiecie

 

Dodatkowe informacje

Rodzaj produktu/usługi