Umowa przedwstępna w obrocie nieruchomościami

113,32 

Błędy w umowie przedwstępnej mogą być kosztowniejsze niż w umowie sprzedaży nieruchomości. Co więcej, do jej sporządzenia potrzebna jest nie tylko wiedza prawna ale także znajomość praktyki sprzedaży nieruchomości, ponieważ życie i zachowania klientów mogą być źródłem wielu zaskoczeń.

[button link=”https://www.lebiedz.com.pl/kurs/umowa-przedwstepna-w-obrocie-nieruchomosciami/” window=”yes”] Zobacz stronę kursu i demo >>>[/button]

Opis

Czego się dowiesz kończąc ten kurs:

Sprawa zakończona wyrokiem Sądu Najwyższego
Celowość zawierania umów przedwstępnych. Czy ich zawieranie zawsze jest korzystne? Po co umowa przedwstępna ma być zawarta?
Kiedy następuje zawarcie umowy (każdej)? Czy umowa może zostać zawarta przez przypadek? Moment zawarcia umowy przedwstępnej
Działanie nie w swoim imieniu. Skutki zobowiązania się za osoby trzecie. Zaciąganie zobowiązań za to, że osoby trzecie coś zrobią (lub czegoś nie zrobią)
Ujawnianie roszczeń z umowy przedwstępnej. Ujawnianie roszczeń w księdze wieczystej
Właściwa reprezentacja Stron. Umowy nieważne z mocy prawa. Umowy nieważne z powodu wadliwej reprezentacji Stron
Pełnomocnicy, prokurenci, pełnomocnictwa.Udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw. Przekraczanie pełnomocnictwa.
Co powinna zawierać umowa przedwstępna.
Kto wyznacza termin zawarcia umowy ostatecznej?
Określenie miejsca (kancelarii) w której zostanie zawarta przyrzeczona umowa sprzedaży nieruchomości.
Termin zapłaty ceny
Zadatek – wysokość, konsekwencje. Czy konieczny?
Kary umowne, Zaliczka * Zależności i różnice pomiędzy karami umownymi, zadatkiem a zaliczką
Umowy przedwstępne warunkowe. Błędy w formułowaniu warunków w umowach przedwstępnych
Prawo do odstąpienia od umowy.Kupowanie i sprzedawanie prawa do odstąpienia

Lekcje

Po co zawierana jest umowa przedwstępna. Skutki związane z formą umowy.
Kto może zawrzeć umowę przedwstępną. Pułapki pełnomocnictw.
Ujawnianie praw wynikających z umowy przedwstępnej. Dylemat doradcy/pośrednika.
Przykład błędów w umowie przedwstępnej. Straty idące w miliony. Darmowy podgląd
Jak prawidłowo i „bezpiecznie dla Stron” określić termin i miejsce zawarcia umowy przyrzeczonej
Jak prawidłowo określić termin zapłaty ceny
Co lepsze: zadatek, kary umowne, odszkodowanie na zasadach ogólnych, odstępne? Zaliczka – terminy zwrotu.
Prawidłowe określanie warunków pod jakim dojdzie do zawarcia umowy ostatecznej

Zobacz stronę kursu i demo >>>

 

Dodatkowe informacje

Rodzaj produktu/usługi