Umowy najmu nieruchomości.

148,12 

Poprzez najmu, strony zawierają umowę, która będzie przez spory okres czasy wpływała na ich wzajemne relacje.

Na co zwrócić uwagę aby uniknąć ewentualnych sporów? W jakim zakresie prawo ogranicza swobodę działania stron?

[button link=”https://www.lebiedz.com.pl/kurs/umowy-najmu-nieruchomosci/” window=”yes”] Zobacz stronę kursu i demo [/button]

Wszystko co trzeba wiedzieć o umowach najmu zwykłego, okazjonalnego i komercyjnego w przystępnym szkoleniu online

Opis

W ramach kursu omawiamy:

obowiązki wynajmującego i najemcy,
możliwe sposoby wypowiedzenia umów najmu,
problemy właściciel i zarządców lokali i galerii handlowych
klauzule specjalne w umowach,
możliwe sposoby wypowiedzenia umów najmu,
kłopoty z najemcami i jak można je rozwiązać,
najem zwykły,
najem okazjonalny i komercyjny,
problemy właścicieli oraz zarządców lokali i galerii handlowych.

1. Umowy najmu w świetle prawa:

Forma umowy,
Właściwe określenie stron umowy i sprawdzenie prawa wynajmującego do wynajęcia nieruchomości (dokumenty do sprawdzenia),
Umowy na czas oznaczony i nieoznaczony (wady i zalety),
Prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy,
Okresy płatności czynszu,
Sposoby Rozliczania koszów za media (energia, woda, ogrzewanie, śmieci, ochrona itd.),
Okresy i powody wypowiedzenia najmu przez strony umowy,
Ubezpieczenie nieruchomości i mienia najemcy,
Kaucje płatność i rozliczenie po zakończeniu najmu,
Protokoły zdawczo-odbiorcze.

2. Negocjacje warunków umowy najmu – na co zwrócić szczególną uwagę:

Ustalenie hierarchii problemów do negocjacji,
Określenie spraw pierwszorzędnych,
Określenie spraw drugorzędnych,
Atuty znanej marki najemcy,
Zastrzeżenie poufności rokowań,
Organizacyjno techniczne aspekty negocjacji:
Określenie powierzchni użytkowej, pomocniczej, wspólnej,
Ustalenie aranżacji powierzchni pod potrzeby najemcy i sposobu jej rozliczenia,
Ustalenie miejsc na reklamę najemcy,
Wspólne fundusze reklamowe.
Klauzule określające cel i sposób korzystania z wynajętej nieruchomości,
Klauzule wyłączające (konkurencję),
Klauzule zezwalające zarządcy/właścicielowi zapewnienie bezpieczeństwa techniczno-użytkowego budynku,
Klauzule wykluczające samowolną zmianę sposobu użytkowania nieruchomości.

3. Przepisy bezwzględnie obowiązujące, ograniczające możliwości swobodnego ułożenia praw i obowiązków stron umowy najmu, w odniesieniu do:

Umowy najmu lokalu użytkowego,
Umowy zawartej na czas oznaczony,
Umowy zawartej na czas nieoznaczony.

4. Dodatkowe klauzule umowne pozostające w związku ze stosunkiem najmu lokalu użytkowego:

Zastrzeżenie wyłączności,
Klauzule poufności,
Przeznaczenie lokalu, określenie zasad korzystania z lokalu,
Prawo podnajmu lub oddania lokalu do bezpłatnego używania osobie trzeciej.

Lekcje
1. Istota najmu, komparycje, reprezentacja stron, oszustwa Darmowy podgląd
2. Prawa i obowiązki stron, zastaw, kaucja, zbycie lokalu z najemcą…
3. Przygotowanie lokalu do wynajmu, stan w jakim należy zwrócić lokal, rozliczenie nakładów najemcy, ubezpieczenia…
4. Rodzaje umów najmu. Na jak długie okresy zawierać umowy najmu
5. Warunki wypowiedzenia umów najmu
6. Najem okazjonalny, procedura zawierania, wady i zalety tego rozwiązana
7. Najem lokali użytkowych

Zobacz stronę kursu i demo

Dodatkowe informacje

Rodzaj produktu/usługi