Weryfikacja dokumentów nieruchomości i sprzedającego

 

Jak zweryfikować prawdziwość danych zawartych w dokumentach nieruchomości?

Jeśli uważasz, że wystarczy sprawdzić Księgę Wieczystą, to JESTEŚ W WIELKIM BŁĘDZIE (!), ponieważ księga wieczysta to jest – tak naprawdę – „zbiór podań i legend na temat przeszłego stanu nieruchomości”. A jeśli w to nie wierzysz, to lepiej skorzystaj z tego kursu, zanim przeprowadzisz transakcję bazującą na twej dotychczasowej wierze w nieomylność ksiąg wieczystych i w błędnie pojmowana wiarę w rękojmię dawaną przez te księgi.

Czego się dowiesz:

Od 1989 zajmujemy się profesjonalnym obrotem nieruchomościami. W szkoleniu prezentujemy wiedzę zebraną na podstawie tych doświadczeń.

Co i gdzie należy sprawdzić, aby uniknąć nabycia nieruchomości wraz z jej obciążeniami
Dlaczego samo sprawdzenie księgi wieczystej niczego nie gwarantuje
Jak zweryfikować wiadomości dostarczane przez księgę wieczystą
Jak zwiększyć bezpieczeństwo transakcji obrotu nieruchomością
Jakie mogą być sposoby oszustwa przy sprzedaży / najmie nieruchomości i jak się przed nimi można bronić
Co można wyczytać z dokumentów
Jaka jest wiarygodność dokumentów przedstawianych przez sprzedającego
Jakie są podstawowe dokumenty umożliwiające weryfikację stanu nieruchomości i oświadczeń sprzedającego
Ile wynosi okres ważności dokumentów
Jakie są gwarancje zgodności treści dokumentów z bieżącym stanem faktycznym
Na co należy zwrócić szczególną uwagę – kiedy nie obejmuje cię rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
Dzięki temu szkoleniu poznasz sposoby, oraz faktyczne możliwości weryfikacji zapewnień zbywających o stanie sprzedawanej nieruchomości. Dowiesz się jak rozpoznać oszusta, lub osobę mówiącą tylko część prawdy.Quiz pozwoli na samodzielne sprawdzenie stopnia przyswojenia wiedzy i nie jest obowiązkowy.

W ramach kursu omawiany jest problem rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, oraz prezentowane są między przykłady licznych dokumentów urzędowych (wraz z omówieniem co z nich wynika i jak długo są ważne).

Przedstawiamy informacje o tajemnicach, które mogą kryć:
akt własności ziemi
rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
rozbieżność powierzchni księgi wieczystej
zasiedzenie granic
służebności gruntowe
służebność przejazdu i przechodu
służebność osobista
służebność przesyłu
wypis i wyrys z rejestru gruntu
mapa ewidencyjna
decyzja podziałowa
warunki zabudowy
wypis w planu zagospodarowania przestrzennego
i wiele wiele innych
Twórcą tego kursu jest: Tomasz Lebiedź; od 1989 zajmujący się zawodowym obrotem nieruchomościami, Pośrednik (licencja nr 85 w Polsce), wykładowca SGH, autor wielu analiz, szkoleń, artykułów i publikacji o rynku nieruchomości.

Lekcje
Informacja o sposobie korzystania z kursów e-learningowych Sensei Darmowy podgląd
Jak zweryfikować prawdziwość danych zawartych w dokumentach nieruchomości?
Lekcje
Wstęp – dlaczego należy weryfikować jeden dokument, drugim dokumentem Darmowy podgląd
Co zawiera akt notarialny
Tryb zawierania umowy dokumentowanej aktem notarialnym
Co (naprawdę) dokumentuje odpis z księgi wieczystej
Co to jest Akt Własności Ziemi?
Co dokumentuje zaświadczenie o równowartości spółdzielczego prawa własnościowego do… ?
Co dokumentują wypisy i wyrysy, mapy podziałowe…
Jak wstępnie weryfikować legalność budowli
Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku – nieoczekiwany sprzymierzeniec
Inne sprawy, które należy zweryfikować

Zobacz stronę kursu i demo >>>