Wpływ czasu naświetlania na fotografię

Przed obejrzeniem tej lekcji trzeba ukończyć lekcię Sposoby pomiaru i ustalania parametrów naświetlania
Przed zaczęciem lekcji proszę kupić kurs

O tym jak czas naświetlania wpływa na ostateczny wyraz fotografii. Jak pokazać i jak zamrozić ruch. Jak powodować znikanie ludzi. Jak fotografować błyskawice.

Powrót do:Fotografia nieruchomości – kurs online > Wstęp do fotografii