Inne parametry fotografii możliwe do ustawienia przed wykonaniem zdjęcia (Darmowy Podgląd)

This is a preview lesson. Please purchase the kurs before starting the lesson.

O tym jak niektóre ustawienia aparatu cyfrowego pozwalają zmieniać wygląd zdjęcia już na etapie wykonywania fotografii.

 

Informacja dla tych którzy oglądają tę lekcję jako demo: jeśli nie rozumiesz niektórych pojęć używanych tej lekcji, to dlatego że było one wyjaśnione we wcześniejszych lekcjach.

Powrót do:Fotografia nieruchomości > Ustawienia aparatu fotograficznego