Certyfikaty ukończenia kursu pośrednika w obrocie nieruchomościami

Kadra i certyfikaty:

1 - Prowadzący kurs pośrednika nieruchomości

Tomasz Lebiedź

Tomasz Lebiedź

Wszystko o czym mówię na szkoleniach doskonale znam z własnej praktyki zawodowej, ponieważ… W ... więcej >>
Ewa Winiczenko

Ewa Winiczenko

Ewa Winiczenko Notariusz, kilkanaście lat zdobywała doświadczenie w zawodzie pośrednika w obrocie NIERUCHOMOŚCIAMI. Ewa ... więcej >>
Filip Szczepański

Filip Szczepański

Filip Szczepański Trener biznesu, konsultant i coach z 17-letnią praktyką w sprzedaży. Sam przeszedł ... więcej >>
Dorota Salamon

Dorota Salamon

Dorota Salamon: Dla wielu polityków i biznesmenów jest cenionym trenerem przygotowującym do występów publicznych, ... więcej >>
Marek Węglarski

Marek Węglarski

Marek Weglarski Dzięki swej wiedzy i umiejętnościom zawodowym, talentowi i aktorstwu wniósł nieoceniony wkład ... więcej >>

2 - Certyfikaty / Licencje / Z życia Stowarzyszeń

Spis treści:

  1. Certyfikaty, dyplomy...
  2. O licencjach
  3. Co nowego w organizacjach i życiu zawodowym Pośredników

Od 1 styczna 2014 nie istnieje licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami!  Zmianę tę wprowadziła Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Tu dowiesz się więcej o licencjach

Potwierdzeniem ukończenia kursu są stosowne certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające uzyskaną wiedzę i kompetencje, ktore wydawane są zgodnie z regulaminem platformy.

Certyfikaty, dyplomy…

Za  pracę należy się nagroda. Dlatego po ukończeniu kursu otrzymasz:

  1. Dyplom ukończenia kursu,
  2. Osobne zaświadczenie o ukończeniu każdego ze szkoleń.
  3. Świadectwo zdania egzaminu kompetencyjnego – oczywiście tylko wtedy, gdy podejdziesz do egzaminu i osiągniesz wymaganą ilość punktów. Przystąpienie do egzaminu nie jest obowiązkowe, ale… jego zdanie daje prestiż!

Ustawa deregulacyjna sprawiła, że od 1 stycznia 2014

Licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami nie istnieje!

Zamierzeniem ustawy było ułatwienie dostępu do możliwości wykonywania zawodu pośrednika/agenta nieruchomości poprzez zniesienie formalnego wymogu posiadania licencji na pośrednictwo i umożliwienie każdemu zainteresowanemu otworzenie agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Niestety wraz z tym szczytnym celem ustawa zachwiała, a raczej zlikwidowała zorganizowany system kształcenia umożliwiający zdobycie wiedzy potrzebnej do wykonywania zawodu pośrednika bez ryzyka narażenia siebie samego i/lub swoich klientów na ogromne straty wynikające ze zwykłej niewiedzy. Zniknęły studia podyplomowe, zniknęły praktyki przygotowujące do pracy, zniknęły listy szkoleń doskonalenia zawodowego pośredników prowadzone przez Ministerstwo Infrastruktury, a dawne licencje państwowe nabrały znaczenia historycznego dyplomu.

Nasz kurs na pośrednika w obrocie nieruchomościami oparliśmy na założeniach programowych dawnych studiów podyplomowych oraz szkoleń ze wspomnianej wcześniej listy ministerialnej. Obejmuje on tematy związane z prawem, podatkami, organizacją pracy i psychologią obsługi klientów w agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Uwaga: nie daj się zwieść mylącej reklamie jeśli gdziekolwiek znajdziesz informację o wydawaniu tzw. "licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami",  ponieważ te dokumenty nie mają żadnej mocy prawnej i nie dają żadnych uprawnień.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami:

Art. 179a. Pośrednik w obrocie nieruchomościami to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

To znaczy, że pośrednikiem mogą być między innymi: spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą określoną w art. 179b wyżej wspomnianej ustawy.

Wszystko co należy spełnić, aby działać jako pośrednik nieruchomości, to:  być legalnie zarejestrowanym przedsiębiorcą, zawierać umowy o pośrednictwo w wymaganej formie i posiadać określone ustawą ubezpieczenie. Nie potrzeba żadnych zezwoleń / licencji. Można również pracować w tym zawodzie będąc zatrudnionym u przedsięborcy, który jest pośrednikiem.

Zgodnie z definicją słownikową licencja to: "urzędowe zezwolenie na wykonywanie jakiegoś zawodu lub na produkowanie opatentowanego przez kogoś wyrobu albo na korzystanie z czyjegoś dzieła chronionego prawem autorskim". Zatem - jakie "urzędowe zezwolenie" wydaje organizacja rozdająca dziś coś co samozwańczo określa terminem:  "licencja na pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" ? Czy naprawdę "to coś" daje posiadaczowi jakiekolwiek legalne uprawnienia ? Przeczytaj ustawę regulującą wykonywanie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i sprawdź 😉 czy napisaliśmy prawdę 😉  (to ustawa o gospodarce nieruchomościami - art 179a i kilka następnych - aktualną wersje znajdziesz na w serwisie http://isap.sejm.gov.pl/)

Z życia Stowarzyszeń:

Obecnie jednnym z najważniejszych zagadnień dotyczących środowiska pośredników nieruchomości jest rozwój systemów współpracy, wymiany ofert, archiwów transakcji itp. Zobacz te audycje.

Podział wynagrodzeń w MLS:

Co to jest MLS:

O rozliczeniach w MLS

O Ogólnopolskim systemie MLS

close