Certyfikaty ukończenia kursu pośrednika w obrocie nieruchomościami

Od 2014 nie istnieje licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami! Potwierdzeniem ukończenia kursu są stosowne certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające uzyskaną wiedzę i kompetencje.

Certyfikaty, dyplomy…

Za  pracę należy się nagroda. Dlatego po ukończeniu kursu otrzymasz:

  1. Dyplom ukończenia kursu,
  2. Osobne zaświadczenie o ukończeniu każdego ze szkoleń.
  3. Świadectwo zdania egzaminu kompetencyjnego – oczywiście tylko wtedy, gdy podejdziesz do egzaminu i osiągniesz wymaganą ilość punktów. Przystąpienie do egzaminu nie jest obowiązkowe, ale… jego zdanie daje prestiż!

 

Ustawa deregulacyjna sprawiła, że od 1 stycznia 2014

Licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami nie istnieje!

 Zamierzeniem ustawy było ułatwienie dostępu do możliwości wykonywania zawodu pośrednika/agenta nieruchomości poprzez zniesienie formalnego wymogu posiadania licencji na pośrednictwo i umożliwienie każdemu zainteresowanemu otworzenie agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Niestety wraz z tym szczytnym celem ustawa zachwiała, a raczej zlikwidowała zorganizowany system kształcenia umożliwiający zdobycie wiedzy potrzebnej do wykonywania zawodu pośrednika bez ryzyka narażenia siebie samego i/lub swoich klientów na ogromne straty wynikające ze zwykłej niewiedzy. Zniknęły studia podyplomowe, zniknęły praktyki przygotowujące do pracy, zniknęły listy szkoleń doskonalenia zawodowego pośredników prowadzone przez Ministerstwo Infrastruktury, a dawne licencje państwowe nabrały znaczenia historycznego dyplomu.

Nasz kurs na pośrednika w obrocie nieruchomościami oparliśmy na założeniach programowych dawnych studiów podyplomowych oraz szkoleń ze wspomnianej wcześniej listy ministerialnej. Obejmuje on tematy związane z prawem, podatkami, organizacją pracy i psychologią obsługi klientów w agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Uwaga: nie daj się zwieść mylącej reklamie i jeśli gdziekolwiek znajdziesz informację o wydawaniu tzw. „licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami”, pamiętaj, że licencje takie od 1 stycznia 2014 nie mają żadnej mocy prawnej i nie nadają żadnych formalnych uprawnień do wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Są to tak naprawdę dyplomy wydawane przez rozmaite podmioty organizacyjne, które to dyplomy z niewiadomych przyczyn nazywane są licencjami, chociaż zgodnie z definicją słownikową licencja to: „urzędowe zezwolenie na wykonywanie jakiegoś zawodu lub na produkowanie opatentowanego przez kogoś wyrobu albo na korzystanie z czyjegoś dzieła chronionego prawem autorskim„.

Przeczytaj artykuł o prawach konsumenta, które mają ważny wpływ na samo zdefiniowanie usługi od kiedy przestała obowiązywać licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Z życia Stowarzyszeń: