Argumenty przemawiające za wyłącznością, czyli dlaczego ci się to opłaca mój drogi kliencie. 2 filmy

Przed zaczęciem lekcji proszę kupić kurs

Sam musisz być przekonany, do korzyści, jakie niesie ze sobą podpisanie umowy na wyłączność. W przeciwnym razie, trudno ci będzie przekonać do niej klienta.

Powrót do:Jak przekonać sprzedających do udzielenia wyłączności? > Podpisywanie umów na wyłączność