Dziedziczenie transgraniczne

Zarejestruj się w kurs zanim rozpoczniesz tę lekcję.

Dziedziczenie „transgraniczne”:

a. Po rodzinie o obywatelstwie innego kraju

i. Nieruchomość była za granicą
ii. Nieruchomość była z Polsce

b. J.w. po obywatelach polskich
c. J.w. po małżeństwie – każde obywatelem innego kraju

Powrót do:Kurs online – Pośrednik w obrocie nieruchomościami > Spadkobranie. Dziedziczenie nieruchomości i zobowiązań