O Własności

Przed zaczęciem lekcji proszę kupić kurs

Czy prawo własności jest niczym nieograniczone? Czy właściciel może dowolnie dysponować swoją własnością?

Powrót do:Pułapki obrotu gruntami > O nieruchomościach gruntowych - definiecje