Co lepsze: zadatek, kary umowne, odszkodowanie na zasadach ogólnych, odstępne? Zaliczka – terminy zwrotu.

Przed zaczęciem lekcji proszę kupić kurs

Powrót do:Umowa przedwstępna w obrocie nieruchomościami > O problemach związanych z zawieraniem umów przedwtępnych