Kary umowne

Przed zaczęciem lekcji proszę kupić kurs

Czy, kiedy i na co można i warto nakładać Kary Umowne?

Powrót do:Umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – kurs online > O umowach o pośrednictwo