Umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – kurs online

Zaloguj się na dostęp do zakupionych kursów

Umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami powinna gwarantować pośrednikowi pewność otrzymania wynagrodzenia za wykonana pracę oraz powinna spełniać ustawowe wymogi poszanowania praw konsumenta. Z tego szkolenia dowiesz się jak to zrobić.

W kursie wyjaśniamy:

 • Jak zabezpieczyć interes Pośrednika w obrocie nieruchomościami i jednocześnie uniknąć zarzutu stosowania niedozwolonych postanowień umownych?
 • Jak spełnić wymogi ustawy o prawach konsumentów, nie ryzykując utraty należnego dochodu?
 • Jak „bezpiecznie” zawierać umowy poza lokalem agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami?
 • Jak „łagodzić” lub likwidować w zarodku narastające konflikty?

Koniecznie przystosuj swoją umowę i procedurę pracy z klientami, aby uniknąć przykrych i kosztownych konsekwencji (grzywna i/lub utrata prowizji).

W obiegu” funkcjonuje wiele wzorców umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Spora grupa Agencji posługuje się umowami wytworzonymi we własnym zakresie. Większość tych umów tworzyli prawnicy – niestety – w większości nieznający dogłębnie specyfiki zawodu Pośrednika. W ten sposób powstały: umowy zgodne z prawem, ale absolutnie niezgodne z rzeczywistością!

Skorzystaj z tego kursu opartego na wieloletniej praktyce.

O klauzulach abuzywnych i prawach konsumenta

 • Procedury, które należy zachować podczas zawierania umowy
 • Klauzule abuzywne – zalety i wady „systemu” ochrony konsumenta
 • Prawa konsumenta, które należy szczególnie przestrzegać

O umowach o pośrednictwo

 • Rodzaje umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Określenie stron umowy
 • Umowy z wieloma współwłaścicielami i/lub pełnomocnikami
 • Jak określić wynagrodzenie pośrednika w obrocie nieruchomościami
 • Kary umowne
 • Inne warunki, jakie warto określić w umowie
 • O sensie wyłączności
 • Czego warto unikać w umowach o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

O zabezpieczeniu słusznych interesów pośrednika

 • Procedury pracy agencji pośrednictwa, które minimalizują ilość sporów
 • Zabezpieczenie interesów agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – dokumentacja i procedury
 • Jak sprecyzować istotę ewentualnego sporu i załatwić sprawę bez potrzeby angażowania Sądu

Moduły

O umowach o pośrednictwo

Aby zobaczyć bardziej szczegółowy opis, kliknij tytuł modułu

Lekcje