Lekcja 11 Reagowanie na zastrzeżenia nabywcy (najemcy) – dwa różne waria nty rozegrania – 3 filmy

Przed zaczęciem lekcji proszę kupić kurs

Klient, który ma wątpliwości co do oferty, to klient który o niej myśli. A to znaczy, że jest nią zainteresowany.

Powrót do:Praca pośrednika nieruchomości z klientami popytowymi > Pozyskiwanie klientów popytowych