O sensie wyłączności

Przed zaczęciem lekcji proszę kupić kurs

Wielu pośredników chce zawierać umowy na wyłączność. Ale jak warto definiować wyłączność?

Powrót do:Dobre umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami > O umowach o pośrednictwo