Umowa zawarta w lokalu – prawa konsumenta, obowiązki przedsiębiorcy

Przed zaczęciem lekcji proszę kupić kurs

Umowa zawarta w lokalu - prawa konsumenta, obowiązki przedsiębiorcy. Biuro agencji to idealne miejsce do zawierania umów. Spokój, możliwość swobodnej rozmowy, oraz... mniejsze prawa klienta do wypowiedzenia umowy.

Powrót do:Umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – kurs online > O klauzulach abuzywnych i prawach konsumenta