Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości – kurs online

149,00 

Błędy w umowie przedwstępnej mogą być kosztowniejsze niż w umowie sprzedaży nieruchomości. Co więcej, do jej sporządzenia potrzebna jest nie tylko wiedza prawna ale także znajomość praktyki sprzedaży nieruchomości, ponieważ życie i zachowania klientów mogą być źródłem wielu zaskoczeń.

Opis

Co poznasz w ramach szkolenia:

 • Sprawa zakończona wyrokiem Sądu Najwyższego
 • Celowość zawierania umów przedwstępnych. Czy ich zawieranie zawsze jest korzystne? Po co umowa przedwstępna ma być zawarta?
 • Kiedy następuje zawarcie umowy (każdej)? Czy umowa może zostać zawarta przez przypadek? Moment zawarcia umowy przedwstępnej
 • Działanie nie w swoim imieniu. Skutki zobowiązania się za osoby trzecie. Zaciąganie zobowiązań za to, że osoby trzecie coś zrobią (lub czegoś nie zrobią)
 • Ujawnianie roszczeń z umowy przedwstępnej. Ujawnianie roszczeń w księdze wieczystej
 • Właściwa reprezentacja Stron. Umowy nieważne z mocy prawa. Umowy nieważne z powodu wadliwej reprezentacji Stron
 • Pełnomocnicy, prokurenci, pełnomocnictwa.Udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw. Przekraczanie pełnomocnictwa.
 • Co powinna zawierać umowa przedwstępna.
 • Kto wyznacza termin zawarcia umowy ostatecznej?
 • Określenie miejsca (kancelarii) w której zostanie zawarta przyrzeczona umowa sprzedaży nieruchomości.
 • Termin zapłaty ceny
 • Zadatek – wysokość, konsekwencje. Czy konieczny?
 • Kary umowne, Zaliczka * Zależności i różnice pomiędzy karami umownymi, zadatkiem a zaliczką
 • Umowy przedwstępne warunkowe. Błędy w formułowaniu warunków w umowach przedwstępnych
 • Prawo do odstąpienia od umowy.Kupowanie i sprzedawanie prawa do odstąpienia

Lekcje

 • Po co zawierana jest umowa przedwstępna. Skutki związane z formą umowy.
 • Kto może zawrzeć umowę przedwstępną. Pułapki pełnomocnictw.
 • Ujawnianie praw wynikających z umowy przedwstępnej. Dylemat doradcy/pośrednika.
 • Przykład błędów w umowie przedwstępnej. Straty idące w miliony. Darmowy podgląd
 • Jak prawidłowo i „bezpiecznie dla Stron” określić termin i miejsce zawarcia umowy przyrzeczonej
 • Jak prawidłowo określić termin zapłaty ceny
 • Co lepsze: zadatek, kary umowne, odszkodowanie na zasadach ogólnych, odstępne? Zaliczka – terminy zwrotu.
 • Prawidłowe określanie warunków pod jakim dojdzie do zawarcia umowy ostatecznej

Opis kursu i demo >>>

 

close

Dodatkowe informacje

Rodzaj produktu/usługi

E-learning, sposób korzystania i czas ważności licencji na dostęp do szkoleń online opisane są na stronach Pomoc (lebiedz.com.pl/pomoc) i Regulamin (lebiedz.com.pl/regulamin)