Dziedziczenie transgraniczne

Przed zaczęciem lekcji proszę kupić kurs

Dziedziczenie „transgraniczne”:

a. Po rodzinie o obywatelstwie innego kraju

i. Nieruchomość była za granicą
ii. Nieruchomość była z Polsce

b. J.w. po obywatelach polskich
c. J.w. po małżeństwie – każde obywatelem innego kraju

Powrót do:Spadkobranie. Dziedziczenie nieruchomości i zobowiązań. > Spadkobranie