Spadkobranie

Kliknij tytuł modułu, a zobaczysz dokładną rozpiskę zawartości i czasu trwania poszczególnych lekcji

Dostajesz spadek…(Podgląd)

Czas trwania: 19 min. Złożoność: Średniozaawansowane

1. Dziedziczenie po zmarłym, albo uznanym za zmarłego, albo zaginionym 2. Znaczenie godziny śmierci 3. Spadek u notariusza, czy spadek przed Sądem – podobieństwa i różnice. 4. Rejestry poświadczeń i braki rejestrów postanowień 5. Data śmierci, a wybór właściwych przepisów o dziedziczeniu

Formy Testamentu

Czas trwania: 18 min. Złożoność: Średniozaawansowane

Testamenty i sprawa ich rejestrów. Sześć form testamentu. Także o testamentach ustnych

Odziedziczyć długi?

Czas trwania: 21 min. Złożoność: Średniozaawansowane

Jak nie odziedziczyć długu a. Rodzaje przyjęcia spadku. b. Odrzucenie spadku – praktyka i wymagania formalne. c. Inwentaryzacja majątku – kiedy i w jakim przypadku? d. Czy Skarb Państwa dziedziczy długi? e. Dziedziczenie przez nienarodzone dziecko?

Dziedziczenie ustawowe (2 filmy)

Czas trwania: 36 min. Złożoność: Średniozaawansowane

Dziedziczenie ustawowe a. Przypadek bezdzietnego małżonka b. Różne warianty dziedziczenia przez dziadków c. Dziecko stryja staje się właścicielem twojego mieszkania??? d. Właściciel N.N. e. Przeprowadzenie spadku za kogoś

Dziedziczenie testamentowe (2 filmy)

Czas trwania: 27 min. Złożoność: Średniozaawansowane

Dziedziczenie testamentowe i związane z nim problemy: a. Jaka jest istotna różnica między dziedziczeniem testamentowym a dziedziczeniem ustawowym? b. Instytucja przyrostu c. Czy można u notariusza poświadczyć dziedziczenie ustawowe d. Jakie są prawidłowe formy testamentu e. Co jeśli kilka testamentów f. Czy testament pisemny może mieć „pierwszeństwo” przed testamentem ustnym g. Czy w testamencie można wskazać kto co dziedziczy, np. Janek bierze samochód, Ania dom, a Zbyszek gotówkę – czy są jakieś ograniczenia w tej dziedzinie? h. Różnice pomiędzy zapisem zwykłym a zapisem windykacyjmym. i. Odpowiedzialność zapisobiorcy za długi spadkowe. j. Zachowek k. Co się stanie jeśli zostanie przeprowadzone dziedziczenie ustawowe a potem znajdzie się testament?

Umowy dotyczące spadkobrania

Czas trwania: 12 min. Złożoność: Średniozaawansowane

Inne problemy związane ze spadkami: a. Umowa o zrzeczenie się spadku – skutki i sposób jej zmiany b. Uznanie za niegodnego c. Hipoteka odwrócona a spadek? d. Odwołanie testamentu

Dziedziczenie transgraniczne

Czas trwania: 12 min. Złożoność: Średniozaawansowane

Dziedziczenie „transgraniczne”: a. Po rodzinie o obywatelstwie innego kraju i. Nieruchomość była za granicą ii. Nieruchomość była z Polsce b. J.w. po obywatelach polskich c. J.w. po małżeństwie – każde obywatelem innego kraju

Powrót do:Spadkobranie. Dziedziczenie nieruchomości i zobowiązań.