Jak prawidłowo i „bezpiecznie dla Stron” określić termin i miejsce zawarcia umowy przyrzeczonej

Przed zaczęciem lekcji proszę kupić kurs

Powrót do:Umowa przedwstępna w obrocie nieruchomościami > O problemach związanych z zawieraniem umów przedwtępnych