Przykład błędów w umowie przedwstępnej. Straty idące w miliony.

Zarejestruj się w kurs zanim rozpoczniesz tę lekcję.

To wydarzyło się naprawdę. "Bogu ducha winien" Sprzedający stracił miliony złotych zawierając umowę przedwstępną. Dlaczego? Zobacz film - ku przestrodze ;-)

Powrót do:Umowa przedwstępna w obrocie nieruchomościami – kurs online > O problemach związanych z zawieraniem umów przedwtępnych