Obciążenia nieruchomości

Aby zobaczyć bardziej szczegółowy opis, kliknij tytuł modułu

Czego nie wyczytamy z księgi wieczystej?

Czas trwania: 21 min. Złożoność: Średniozaawansowane

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, domniemanie prawdziwości wpisów. Jak rozpoznać, że są długi? Księga nie wszystko nam powie…

Co to jest „dług”?

Czas trwania: 17 min. Złożoność: Średniozaawansowane

Co to jest "dług"? Przejęcie długu, kumulatywne przystąpienie do długu, zwolnienie z długu, przekaz, potrącenie, przewłaszczenie na zabezpieczenie

Sprawy w toku

Czas trwania: 14 min. Złożoność: Średniozaawansowane

Postępowanie zabezpieczające. Sprawy w toku, czyli doręczenie pozwu

Hipoteki, służebności… (2 filmy)

Czas trwania: 30 min. Złożoność: Średniozaawansowane

Hipoteki - różne rodzaje, pierwszeństwo hipotek, dysponowanie zwolnionym miejscem po hipotece, hipoteki złotówkowe, wygasanie służebności, "przechodzenie" hipotek i służebności...

Egzekucje

Czas trwania: 20 min. Złożoność: Średniozaawansowane

Opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej. Egzekucje komornicze i administracyjne, kto może spłacać długi podatkowe?

Powrót do:Długi obciążające nieruchomość, hipoteki, służebności…