Czego nie wyczytamy z księgi wieczystej?

Przed zaczęciem lekcji proszę kupić kurs

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, domniemanie prawdziwości wpisów.
Jak rozpoznać, że są długi? Księga nie wszystko nam powie…

Powrót do:Długi obciążające nieruchomość, hipoteki, służebności… > Obciążenia nieruchomości