Umowy najmu nieruchomości – kurs online

Zaloguj się na dostęp do zakupionych kursów

Korzystając z  tego kursu spełniasz wymogi punktu 6.3 Normy PN-EN 15733:2010 – Wymagania dotyczące świadczenia usług przez pośredników w obrocie nieruchomościami.

Najem zwykły, okazjonalny i komercyjny. W ramach kursu omawiamy:

 • obowiązki wynajmującego i najemcy,
 • możliwe sposoby wypowiedzenia umów najmu,
 • problemy właściciel i zarządców lokali i galerii handlowych
 • klauzule specjalne w umowach,
 • możliwe sposoby wypowiedzenia umów najmu,
 • kłopoty z najemcami i jak można je rozwiązać,
 • najem zwykły,
 • najem okazjonalny i komercyjny,
 • problemy właścicieli oraz zarządców lokali i galerii handlowych.

1. Umowy najmu w świetle prawa:

 • Forma umowy,
 • Właściwe określenie stron umowy i sprawdzenie prawa wynajmującego do wynajęcia nieruchomości (dokumenty do sprawdzenia),
 • Umowy na czas oznaczony i nieoznaczony (wady i zalety),
 • Prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy,
 • Okresy płatności czynszu,
 • Sposoby Rozliczania koszów za media (energia, woda, ogrzewanie, śmieci, ochrona itd.),
 • Okresy i powody wypowiedzenia najmu przez strony umowy,
 • Ubezpieczenie nieruchomości i mienia najemcy,
 • Kaucje płatność i rozliczenie po zakończeniu najmu,
 • Protokoły zdawczo-odbiorcze.

2. Negocjacje warunków umowy najmu – na co zwrócić szczególną uwagę:

 • Ustalenie hierarchii problemów do negocjacji,
 • Określenie spraw pierwszorzędnych,
 • Określenie spraw drugorzędnych,
 • Atuty znanej marki najemcy,
 • Zastrzeżenie poufności rokowań,
 • Organizacyjno techniczne aspekty negocjacji:
 • Określenie powierzchni użytkowej, pomocniczej, wspólnej,
 • Ustalenie aranżacji powierzchni pod potrzeby najemcy i sposobu jej rozliczenia,
 • Ustalenie miejsc na reklamę najemcy,
 • Wspólne fundusze reklamowe.
 • Klauzule określające cel i sposób korzystania z wynajętej nieruchomości,
 • Klauzule wyłączające (konkurencję),
 • Klauzule zezwalające zarządcy/właścicielowi zapewnienie bezpieczeństwa techniczno-użytkowego budynku,
 • Klauzule wykluczające samowolną zmianę sposobu użytkowania nieruchomości.

3. Przepisy bezwzględnie obowiązujące, ograniczające możliwości swobodnego ułożenia praw i obowiązków stron umowy najmu, w odniesieniu do:

 • Umowy najmu lokalu użytkowego,
 • Umowy zawartej na czas oznaczony,
 • Umowy zawartej na czas nieoznaczony.

4. Dodatkowe klauzule umowne pozostające w związku ze stosunkiem najmu lokalu użytkowego:

 • Zastrzeżenie wyłączności,
 • Klauzule poufności,
 • Przeznaczenie lokalu, określenie zasad korzystania z lokalu,
 • Prawo podnajmu lub oddania lokalu do bezpłatnego używania osobie trzeciej.

Moduły

Umowy najmu nieruchomości

Lekcje