Co to jest „dług”?

Przed zaczęciem lekcji proszę kupić kurs

Co to jest "dług"? Przejęcie długu, kumulatywne przystąpienie do długu, zwolnienie z długu, przekaz, potrącenie, przewłaszczenie na zabezpieczenie

Powrót do:Długi obciążające nieruchomość, hipoteki, służebności… > Obciążenia nieruchomości