Dziedziczenie ustawowe (2 filmy)

Zarejestruj się w kurs zanim rozpoczniesz tę lekcję.

Dziedziczenie ustawowe
a. Przypadek bezdzietnego małżonka
b. Różne warianty dziedziczenia przez dziadków
c. Dziecko stryja staje się właścicielem twojego mieszkania???
d. Właściciel N.N.
e. Przeprowadzenie spadku za kogoś

Powrót do:Spadkobranie. Dziedziczenie nieruchomości i zobowiązań – kurs online > Spadkobranie