Odziedziczyć długi?

Przed zaczęciem lekcji proszę kupić kurs

Jak nie odziedziczyć długu
a. Rodzaje przyjęcia spadku.
b. Odrzucenie spadku – praktyka i wymagania formalne.
c. Inwentaryzacja majątku – kiedy i w jakim przypadku?
d. Czy Skarb Państwa dziedziczy długi?
e. Dziedziczenie przez nienarodzone dziecko?

Powrót do:Spadkobranie. Dziedziczenie nieruchomości i zobowiązań. > Spadkobranie