Hipoteki, służebności… (2 filmy)

Przed zaczęciem lekcji proszę kupić kurs

Hipoteki - różne rodzaje, pierwszeństwo hipotek, dysponowanie zwolnionym miejscem po hipotece, hipoteki złotówkowe, wygasanie służebności, "przechodzenie" hipotek i służebności...

Powrót do:Długi obciążające nieruchomość, hipoteki, służebności… > Obciążenia nieruchomości