Hipoteki, służebności… (2 filmy)

Zarejestruj się w kurs zanim rozpoczniesz tę lekcję.

Hipoteki - różne rodzaje, pierwszeństwo hipotek, dysponowanie zwolnionym miejscem po hipotece, hipoteki złotówkowe, wygasanie służebności, "przechodzenie" hipotek i służebności...

Powrót do:Obciążenia nieruchomości, hipoteki, służebności… – kurs online > Obciążenia nieruchomości