Hipoteki, służebności… (2 filmy)

Kup kurs zanim rozpoczniesz tę lekcję.

Hipoteki – różne rodzaje, pierwszeństwo hipotek, dysponowanie zwolnionym miejscem po hipotece, hipoteki złotówkowe, wygasanie służebności, „przechodzenie” hipotek i służebności…

Powrót do:Długi obciążające nieruchomość, hipoteki, służebności… > Obciążenia nieruchomości