Prawa odkupu i pierwokupu. Śluby i rozwody (2 filmy)

Kup kurs zanim rozpoczniesz tę lekcję.

Prawa odkupu i pierwokupu, oraz niespodziewane zmiany stanu cywilnego

Powrót do:Długi obciążające nieruchomość, hipoteki, służebności… > Obciążenia nieruchomości