Kategoria Prawo

 • Jak zarabiać na nieruchomościach gruntowych (działkach i domach) - kurs online

  • Jak zarabiać na nieruchomościach gruntowych (działkach i domach) – kurs online - 169,00 

  Zarabianie na gruntach, czyli kupowanie, "ulepszanie" i sprzedawanie działek i budynków daje doskonałe dochody, ale wymaga również największej wiedzy w zakresie obrotu nieruchomościami, ponieważ nie jest to tak proste jak w przypadku mieszkań. I właśnie dlatego, że jest trudniejsze, to daje lepsze i "spokojniejszy" dochód 😉 Bo obrót gruntami i domami - to wisienka na torcie obrotu nieruchomościami 😉

  Podejrzyj kurs - 1 lekcje Preview)

 • Umowy najmu nieruchomości - kurs online

  9 Lekcjew ,
  • Umowy najmu nieruchomości - kurs online - 148,12 
  Umowy najmu mieszkań

  Umowy najmu nieruchomości.

  Najem zwykły, okazjonalny i komercyjny

  W ramach kursu omawiamy:

  • obowiązki wynajmującego i najemcy,
  • możliwe sposoby wypowiedzenia umów najmu,
  • problemy właściciel i zarządców lokali i galerii handlowych
  • klauzule specjalne w umowach,
  • możliwe sposoby wypowiedzenia umów najmu,
  • kłopoty z najemcami i jak można je rozwiązać,
  • najem zwykły,
  • najem okazjonalny i komercyjny,
  • problemy właścicieli oraz zarządców lokali i galerii handlowych.

  1. Umowy najmu w świetle prawa:

  Forma umowy,
  Właściwe określenie stron umowy i sprawdzenie prawa wynajmującego do wynajęcia nieruchomości (dokumenty do sprawdzenia),
  Umowy na czas oznaczony i nieoznaczony (wady i zalety),
  Prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy,
  Okresy płatności czynszu,
  Sposoby Rozliczania koszów za media (energia, woda, ogrzewanie, śmieci, ochrona itd.),
  Okresy i powody wypowiedzenia najmu przez strony umowy,
  Ubezpieczenie nieruchomości i mienia najemcy,
  Kaucje płatność i rozliczenie po zakończeniu najmu,
  Protokoły zdawczo-odbiorcze.

  2. Negocjacje warunków umowy najmu - na co zwrócić szczególną uwagę:

  Ustalenie hierarchii problemów do negocjacji,
  Określenie spraw pierwszorzędnych,
  Określenie spraw drugorzędnych,
  Atuty znanej marki najemcy,
  Zastrzeżenie poufności rokowań,
  Organizacyjno techniczne aspekty negocjacji:
  Określenie powierzchni użytkowej, pomocniczej, wspólnej,
  Ustalenie aranżacji powierzchni pod potrzeby najemcy i sposobu jej rozliczenia,
  Ustalenie miejsc na reklamę najemcy,
  Wspólne fundusze reklamowe.
  Klauzule określające cel i sposób korzystania z wynajętej nieruchomości,
  Klauzule wyłączające (konkurencję),
  Klauzule zezwalające zarządcy/właścicielowi zapewnienie bezpieczeństwa techniczno-użytkowego budynku,
  Klauzule wykluczające samowolną zmianę sposobu użytkowania nieruchomości.


  3. Przepisy bezwzględnie obowiązujące, ograniczające możliwości swobodnego ułożenia praw i obowiązków stron umowy najmu, w odniesieniu do:

  Umowy najmu lokalu użytkowego,
  Umowy zawartej na czas oznaczony,
  Umowy zawartej na czas nieoznaczony.

  4. Dodatkowe klauzule umowne pozostające w związku ze stosunkiem najmu lokalu użytkowego:

  Zastrzeżenie wyłączności,
  Klauzule poufności,
  Przeznaczenie lokalu, określenie zasad korzystania z lokalu,
  Prawo podnajmu lub oddania lokalu do bezpłatnego używania osobie trzeciej.

 • Umowa przedwstępna w obrocie nieruchomościami - kurs online

  8 Lekcjew ,
  • Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości - kurs online - 149,00 
  Umowa przedwstępna

  Błędy w umowie przedwstępnej mogą być kosztowniejsze niż w umowie sprzedaży nieruchomości. Co więcej, do jej sporządzenia potrzebna jest nie tylko wiedza prawna ale także znajomość praktyki sprzedaży nieruchomości, ponieważ życie i zachowania klientów mogą być źródłem wielu zaskoczeń.

  Podejrzyj kurs - 1 lekcje Preview)

 • O pułapkach obrotu gruntami - kurs online

  16 Lekcjew ,
  • O pułapkach obrotu gruntami - kurs online - 146,00 
  Prawo obrotu gruntami

  Kupowanie i sprzedawanie działek wymaga największej wiedzy w zakresie obrotu gruntami. A to dlatego, że skoro na działce jeszcze nic nie postawiono, to należy dogłębnie zbadać co tak naprawdę tam można zbudować oraz co się kryje, nawet czasami wręcz dosłownie,  pod ziemią. W tym przypadku nie wystarczy zwykła znajomość kodeksu cywilnego. Należy znać wiele ustaw[...]

  Podejrzyj kurs - 1 lekcje Preview)

 • Podatki w nieruchomościach - kurs online

  6 Lekcjew ,
  • Podatki w obrocie nieruchomościami - kurs online - 98,00 
  Racjonalne podatki w nieruchomościach

  Nic nigdy nie jest oczywiste - jeśli nie znasz prawa. Poznaj zasady i płać mniej.

 • Umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - kurs online

  17 Lekcjew ,
  • Umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - kurs online - 129,00 
  Kurs dobra umowa o pośrednistwo w obrocie nieruchomościami szkolenie online lebiedź

  Umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami powinna gwarantować pośrednikowi pewność otrzymania wynagrodzenia za wykonana pracę oraz powinna spełniać ustawowe wymogi poszanowania praw konsumenta. Z tego szkolenia dowiesz się jak to zrobić.

 • Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości - kurs online

  11 Lekcjew ,
  • Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości - kurs online - 113,62 
  Sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości

  Jak zweryfikować prawdziwość danych zawartych w dokumentach nieruchomości? Jeśli uważasz, że wystarczy sprawdzić Księgę Wieczystą, to JESTEŚ W WIELKIM BŁĘDZIE (!), ponieważ księga wieczysta to tak naprawdę "zbiór podań i legend na temat przeszłego stanu nieruchomości". A jeśli w to nie wierzysz, to lepiej skorzystaj z tego kursu, zanim przeprowadzisz transakcję bazującą na twej dotychczasowej wierze w nieomylność ksiąg wieczystych i w błędnie pojmowana wiarę w rękojmię dawaną przez te księgi.

  Podejrzyj kurs - 1 lekcje Preview)

 • Spadkobranie. Dziedziczenie nieruchomości i zobowiązań - kurs online

  10 Lekcjew ,
  • Dziedziczenie nieruchomości i zobowiązań - kurs online - 89,79 

  W 21 wieku przepisy spadkowe umieszczone w dziale czwartym kodeksu cywilnego zmieniały się wielokrotnie. Dla potrzeb określenia kto dziedziczy ważna jest znajomość przepisów obowiązujących w dniu śmierci spadkodawcy. Dlatego też, w kursie, omawiamy cztery wersje działu czwartego kodeksu cywilnego. Dodatkowo, oprócz wykładów, zamieszczamy wyrok Sądu wyjaśniający sprawę "Darowizny a spadek", oraz słownik pojęć podstawowych i krótkie zestawienie kolejności dziedziczenia ustawowego obowiązujące od października 2011.

  Podejrzyj kurs - 1 lekcje Preview)

 • Obciążenia nieruchomości, hipoteki, służebności... - kurs online

  7 Lekcjew ,
  • Obciążenia nieruchomości, hipoteki, służebności... - kurs online - 114,94 
  Długi i obciążenia nieruchomości

  W szkoleniu prowadzonym przez Notariusza omawiamy przypadki, które często zdarzają się w życiu, a rozwiązanie sytuacji nie zawsze jest oczywiste, ponieważ odpowiedz na pytanie "Czy nabywca ponosi odpowiedzialność za długi sprzedającego?" brzmi: "Czasem Tak, a czasem Nie".

  Podejrzyj kurs - 1 lekcje Preview)